eigen_frontfoto

Alle artikels

In Vlaanderen zijn er al zo’n 70 vergisters op landbouwbedrijven actief voor de verwerking van bedrijfseigen mest tot hernieuwbare energie. Daar tegenover staat dat het aantal aanbieders van installaties in Vlaanderen op vandaag vrij beperkt is. Inagro en Biogas-E organiseren een marktbevraging om geïnteresseerde landbouwers vlotter in contact te brengen met aanbieders.

Op 14 december 2017 vond de 5de editie van het Vlaams Vergistingsforum plaats in Technologiecampus de Nayer van de KU Leuven. Met meer dan honderd deelnemers was het event een groot succes. Zowel uitbaters van biogasinstallaties, toeleveranciers van producten en kenniscentra toonden interesse in de Vlaams biogassector. 

Op 15 december 2017 werd het Energiebesluit definitief gewijzigd. De wijzigingen betreffen de invoering van investeringssteun voor kleinschalige vergisters (<10 kWe), de verlengingsaanvragen voor groenestroomcertificaten en de wijziging van de steunperiode voor nieuwe biogasinstallaties. De Vlaamse regering wil ook de participatie van burgers in hernieuwbare energieprojecten vergroten.

Het ministerieel besluit met de vastlegging van bandingfactoren voor groenestroomcertificaten (GSC) en warmte-krachtcertificaten (WKC) voor projecten met startdatum vanaf 2018 werd deze vrijdag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor biogasinstallaties blijft de bandingfactor op 1. De bandingfactor wordt met elke MWh groene stroom of elke MWh primaire energiebesparing vermenigvuldigd om het aantal GSC en WKC te bepalen. Meer informatie over de berekeningswijze vindt u hier.

Bij veilinghuis Troostwijk kan momenteel geboden worden op de totale inboedel van een biomassacentrale in Herk-de-Stad. Het bedrijf herschikt z'n activiteiten en biedt alle machines online te koop aan. De veilingcatalogus bevat o.a. 2 WKK installaties, een meng/doseerbunker, mengpompen, versnijders, vijzelpersen en een Kobelco knikwiellader. Alles is ter plaatse te bezichtigen op woensdag 13 december in Herk-de-Stad. Bieden kan nog tot 14 december op www.TroostwijkAuctions.com.

Inagro organiseert op 18 december 2017 een studienamiddag over kleinschalige vergisting in samenwerking met Biogas-E en Innolab. Deze studiedag is specifiek gericht op landbouwers of andere geïnteresseerden die nadenken over het installeren van een pocketvergister. Daarnaast zijn ook mensen die reeds een pocketvergister hebben meer dan welkom om wat meer inzicht te krijgen in de werking, wetgeving en subsidiëring van pocketvergisters.

Programma:

Op 17 juli berichtte Biogas-E reeds over het voorstel tot wijziging van het Energiedecreet voor de uitrol van de digitale meter (link artikel). Op 24 november publiceerde de Vlaamse Regering een nieuwe versie van dit ontwerpdecreet, na het bestuderen van de adviezen verstrekt door de VREG, SERV, Minaraad en de CBPL. De Vlaamse Regering spreekt over een overgangsregeling van 15 jaar en een terugkoopverplichting voor de geïnjecteerde elektriciteit.

De Vlaamse Regering hecht haar eerste principiële goedkeuring aan een ontwerpbesluit tot wijziging van het energiebesluit. Het ontwerpbesluit schept meer duidelijkheid over de steun die zal worden toegekend aan biogasinstallaties. Zo wordt de verlengingsprocedure voor biogasinstallaties vereenvoudigd en worden hierbij een aantal parameters binnen de OT-berekening vastgelegd. Daarnaast wordt de steunperiode voor nieuwe installaties verlengd van 10 tot 15 jaar. De wijzigingen zijn van toepassing op projecten met een startdatum vanaf 1 april 2018.

De VREG wijzigt de tariefstructuur van de netgebonden distributienettarieven. De distributienettarieven maken, naast de transmissienettarieven, deel uit van de nettarieven. Dit zijn tarieven die u betaalt aan de distributienetbeheerder en transmissienetbeheerder voor het vervoer van energie en diensten geleverd door uw netbeheerder. Daarnaast bestaat de energiefactuur nog uit de energieprijs, waarvan de opbrengst bestemd is voor de energieleverancier, en heffingen, bestemd voor de Vlaamse overheid.