Disclaimer

Site disclaimer

Alle informatie op deze site wordt door het platform voor anaerobe vergisting met de nodige zorgvuldigheid nagekeken. Mede door de evolutie van de behandelde materie blijft de mogelijkheid bestaan dat de gegevens niet volledig accuraat zijn. Daarom wijst het platform elke mogelijke aansprakelijkheid voor onvolkomenheden af. Wanneer het platform verwittigd wordt van onjuistheden in of onvolledigheid van de gegevens, dan zal indien nodig overgaan tot verbetering of aanvulling.

Deze website bevat auteursrechtelijk materiaal waarop geen aanspraak kan worden gemaakt door derden zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

Deze website bevat links naar andere sites. Het platform is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch de privacypolitiek van die andere websites.

Gebruikers kunnen een account aanvragen die na screening zal worden goedgekeurd of verworpen. Biogas-E vzw behoudt zich het recht ten aller tijde een account te kunnen verwijderen.

Deze site gebruikt Google Analytics om anoniem informatie te verzamelen over websitegebruik en gebruikersgedrag, meer info over Google privacybeleid: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/

Disclaimer e-mails

De inhoud van onze e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor het gebruik door de geadresseerde personen.
Indien u per vergissing e-mails ontvangt, gelieve deze e-mails en hun toegevoegde bestanden te vernietigen. Kopieren, verdelen of ander gebruik, onder welke vorm ook, van de inhouden en de toegevoegde bestanden is ten strengste verboden.