Nieuwe inputstromen

Under construction

Snijrogge

Inagro bekijkt al enkele jaren de mogelijkheid van snijrogge als tussenteelt. Door na een hoofdteelt nog een gewas in te zaaien kan er meer biomassa per jaar per hectare gewonnen worden. Deze nateelt dient dan ook als vanggewas om nutriëntuitspoeling te verminderen. Op de biogasinstallatie van Guilliams is snijrogge voor vergisting al meerdere malen gebruikt.

Oogstresten

http://www.enerpedia.be/nl/Ezine18artikel7

Algen

Algen zijn veel efficiëntere biomassaproducenten en kunnen zonlicht beter benutten dan de meeste landplanten. Ze zijn bijna overal aanwezig waar zonlicht beschikbaar is. De mogelijkheden van algen blijven momenteel nog onderbenut. Macroalgen of wieren worden reeds gebruikt in de Japanse en Chinese keuken, microalgen bijvoorbeeld in de cosmetica. Door de steeds schaarsere grondstoffen, intensief landgebruik en de zoektocht naar goedkope en duurzame biomassa komen algen nu ook in het beeld van de vergistingssector.

Vanuit de Howest wordt kennis opgebouwd omtrent de teelt van algen en productie van MaB-vlokken* voor de biogebaseerde economie. In het project EnAlgae (Energetic Algae) onderzoeken 19 partners uit Noord-West Europa de mogelijkheden van algen voor energie en bioraffinage, de teelt- en oogstmethoden en de biodiversiteit. Algenteelt kan de  sleutel zijn tot het sluiten van nutriëntkringlopen in verscheidene (landbouw)activiteiten.

Open reactor

Figuur. Openvijver systeem met micro-algen bacteriënvlokken van Howest voor zuivering van afvalwater van snoekbaarsteelt van Inagro in Beitem
 

In de praktijk worden micro-algen geteeld in twee types reactoren: open en gesloten. Vijvers (ponds) met een roerwerk (peddels, pompen) behoren tot de open reactoren en hebben een laag energieverbruik, zijn eenvoudig te onderhouden en zijn relatief goedkoop t.o.v. de gesloten fotobioreactoren. Deze laatste hebben dan weer een hogere opbrengst, nemen minder plaats in en leveren een goede kwaliteitsvolle biomassa. De theoretische biomassaopbrengst van microalgen verschilt sterk van de praktisch en economisch schaalbare. Toch is duidelijk dat per ha grotere opbrengsten gerealiseerd kunnen worden dan met klassieke teelten zoals maïs en soja. 20 – 25 ton droge stof per ha per jaar lijkt een realistische inschatting van de opbrengst voor micro-algen.

MaB-vlok onder de microscoop

*MaB-vlokken staat voor micro-algen bacteriën vlokken, een makkelijk oogstbare vlok gevormd door bacteriën en algen, ontwikkeld aan  Howest (Milieukunde) en Ugent (LabMET)
 

Eendenkroos

Anders dan bij algen wordt al op grotere schaal gewerkt met eendenkroos (duckweed), een verzamelnaam voor kleine aquatische planten van de Lemnoideaefamilie (geen algen dus), die als veevoer gebruikt en verkocht wordt door Groot-Zevert vergisting. Eendenkroos heeft een groot eiwitgehalte en groeit zeer vlug, deze eigenschappen maken het een goed alternatief voor krachtvoer op sojabasis.