Strategische ecologiesteun

Activiteiten en technologieën die buiten de limitatieve lijst van de ecologiepremie plus vallen krijgen een kans ondersteuning te krijgen door de zogenaamde STRategische EcologieSteun (STRES). Biogas-E vzw denk hierbij aan de opwerking van biogas tot biomethaan waar momenteel geen ondersteuning voor bestaat zoals in de ons omringende landen.

Het strategisch karakter van  een investeringsproject wordt afgetoetst aan de hand van volgende voorwaarden:

  • het project biedt een globale milieu- of energieoplossing op ondernemingsniveau met gesloten energie- en materiaalkringlopen en procesgeïntegreerde oplossingen. Ecologie-investeringen die opgenomen zijn of potentieel in aanmerking komen om opgenomen te worden op de LTL moeten een minderheid van het totale project uitmaken;
  • het project kadert in een globale visie van de onderneming  ten aanzien van het milieu of het duurzaam energiegebruik in de onderneming;
  • het project streeft generieke milieu- of energiebeleidsdoelstellingen na.

Meer infomatie: Agentschap ondernemen - Strategische ecologiesteun