Groene warmte, restwarmte en injectie van biomethaan

Momenteel is het besluit groene warmte zoals in 2011 opgesteld aan sterke verandering onderhevig omdat de modaliteiten niet door de regelgeving van de Europese unie zijn geraakt. De initieel geplande exploitatiesteun is omgevormd tot een investeringssteun gelijkaardig aan de ecologiesteun.

 • De steun bedraagt maximaal 1 miljoen euro per investeringsproject
 • De steun wordt via een callsysteem toegekend
 • De minimuminstallatiegrootte is het equivalent van 1MWth
 • Elke 6 maanden lanceert de minister een oproep
 • Niet voor installaties waar GSC of WKC werden of kunnen worden aan toegekend
 • Complementair aan ecologiesteun
 • Uitbetaling door Vlaamse overheid in plaats van netbeheerder
 • Duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa

De hoogte van de investeringssteun is voor groene warmte en de injectie biomethaan:

 • 65% kleine ondernemingen en niet-ondernemingen
 • 55% middelgrote ondernemingen
 • 45% grote ondernemingen

Een opwerkingsinstallatie kan bijvoorbeeld gebouwd worden naast een tankstation voor gecompresseerd biogas waarbij voor beide installaties steun kan aangevraagd worden. Dit door de complementariteit aan de ecologiesteun. Biogas-E ziet in dit komende beleid een sterke incentive voor de sector om wanneer de eindigheid van certificaten is bereikt over te schakelen op de biomethaantechnologie. Op vlak van groene warmte bemerkt Biogas-E dat ook projecten kleiner dan 1MWth de nodige aandacht vragen. Een administratieve vereenvoudiging dringt zich op voor kleinere projecten.

De huidige voorgelegde wetteksten vindt u hier:  Groene warmte, restwarmte en biomethaaninjectie.zip