Wat is nu net anaerobe vergisting?

Anaerobe vergisting is in eerste plaats een microbiologisch fermentatieproces waarbij complexe moleculen afgebroken worden tot eenvoudiger producten zoals alcohol, CO2, CH4, vluchtige vetzuren, e.d. In de praktijk wordt dit proces gebruikt om brood te laten gisten, bier te maken, maar eveneens biogas. Dit biogas kan dan energetisch gevaloriseerd worden door verbranding met productie van warmte en/of elektriciteit.

Biogas is niet nieuw. Dat uit de afbraak van organisch materiaal brandbaar gas komt is al reeds langer geweten. De Assyriërs zouden hun badwater hiermee verhitten. Gas dat uit moerassen opborrelde werd aanzien als geesten. In China en India zijn de rurale toepassingen al zeer lang gewone praktijk. Volta deed wetenschappelijke vaststellingen en tijdens de 2de wereldoorlog was er sterke interesse voor de techniek in het Westen. Tijdens de oliecrisis van de jaren '70 werden grote commerciële installaties in Europa (vnl. Duitsland) in gebruik genomen.

Onderstaande links gaan verder in detail omtrent de verschillende aspecten van het biogasproces: