Wetgeving en steun

Bij initiatieven omtrent anaerobe vergisting komen veel wetgevende aspecten om de hoek kijken. Er dient daarbij zowel voldaan te worden aan Europese richtlijnen als aan de geldende Belgische of Vlaamse wetgeving.

De relevante wetgeving bevindt zich o.a. op het vlak van vergunningen, verwerkingsnormen naargelang de soorten afval die vergist worden (dierlijke bijproducten en ander afval), gebruik van de eindproducten in de landbouw, productie van groene elektriciteit, voorwaarden m.b.t. mestverwerking, subsidies, ...

Steunmaatregelen

Meer info:

  • VEA (Vlaams Energie Agentschap)
  • VCM (Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking)
  • Agentschap Ondernemen
  • LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie)
  • VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij)
  • VLM (Vlaamse Landmaatschappij)
  • VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek)
  • VLACO (Vlaamse Composteringsorganisatie)
  • OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij)