Ecologiepremie

De Ecologiepremie is een tegemoetkoming aan bedrijven die een milieuvriendelijke investering realiseren. Een volledige beschrijving en voorwaarden zijn te vinden op de website van het Agentschap Ondernemen. De subsidie wordt op percentagebasisgegeven van de investering en bedraagt maximaal 1 000 000 euro over 3 jaar. Er is een limitatieve lijst met technologieën die in aanmerking komen voor de ecologiepremie. Afhankelijk van de grootte van de onderneming wordt het percentage aangepast.

Vroeger konden vergistingsinstallaties aanspraak maken op de ecologiepremie, maar deze steunregeling is reeds teruggeschroefd. Nu stelt de regelgeving dat investeringen die kunnen genieten van groenestroomcertificaten of warmtekrachtcertificaten niet in aanmerking komen voor de ecologiepremie. Ook onderdelen van een installatie die kunnen genieten van groenestroomcertificaten of warmtekrachtcertificaten komen niet in aanmerking (art. 16, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010). In het oude certificatensysteem is een overgangsregel ingeschreven waarbij agrarische vergisters die niet konden genieten van ecologiepremie een minimumsteun van 110 euro per groenestroomcertificaat kregen i.p.v. 100 euro.