VLIF-steun

VLIF staat voor Vlaams Landbouwinvesteringsfonds en kent dus subsidies toe aan landbouwbedrijven onder de vorm van een investeringssubsidie. Er is 30% ondersteuning mogelijk voor  investeringen die gericht zijn op de realisatie van een landbouw met verbrede doelstellingen, duurzame landbouw of de reconversie van het landbouwbedrijf. Wel moet de aanvrager enkele regels in acht nemen:

De aanvrager is landbouwer. Een landbouwer kan een natuurlijk persoon, een samenuitbating of een vennootschap zijn. Iedere bedrijfsleider van het land- of tuinbouwbedrijf voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • de land- of tuinbouwactiviteiten en verbrede activiteiten van de bedrijfsleider zijn de voornaamste beroepsactiviteit;
  • uit die beroepsactiviteit op jaarbasis haalt iedere bedrijfsleider minstens 12.000 euro netto-beroepsinkomen;
  • de andere beroepsactiviteiten van de bedrijfsleider beperken zich in duur en hieruit haalt hij niet meer dan 12.000 euro netto-beroepsinkomen;

Dit wil dus zeggen dat er goed moet berekend worden wat de uiteindelijke inkomsten uit groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten zullen zijn, naast de BTW en boekhoudkundige implicaties.

Sinds 2015 zijn investeringen in randapparatuur en randinfrastructuur voor kleinschalige vergistingsinstallaties ook opgenomen binnen de VLIF-regeling, meer bepaald voor: mestmixer, mestschuif, digestaatopslag, pumping and piping, scheiden afvalstromen, tussenopslag mest en installeren volle stalvloer. (zie p9. http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/investeringen_bp...)

Meer info vindt u hier: VLIF-site