Steunkader voor biogas en biomethaan in Wallonië

Via een Nederlandstalige samenvatting wensen wij u op een toegankelijke manier te informeren over het huidige steunkader voor biogas- en biomethaaninstallaties in Wallonië. In dit document wordt uitleg gegeven over de mogelijke steunmechanismen, met een opsplitsing tussen enerzijds ontwerp- en investeringssteun en anderzijds productiesteun. Verschillende voorwaarden en procedures worden uitgediept.

Bijkomende vragen? 
Laat het weten via info@biogas-e.be.

 

Biogas-E magazine wintereditie 2020 - innovaties in de biogassector

In de wintereditie 2020 van het Biogas-E magazine komen onder andere volgende onderwerpen aan bod:
  •   Voorwoord Korneel Rabaey (UGent) - Biogas is geen Russisch aardgas
  •   Longread - Universiteiten aan het woord: innovaties in de biogassector
  •   De Vlaamse biogassector in 2019: voortgangsrapport
  •   Extra debietmeters op biogasinstallaties
  •   Uitbreiding van kleinschalige vergisting in Vlaanderen
  •   Nationale roadmap voor biomethaan

European Biomethane Map 2020

Gas Infrastructure Europe (GIE) en de European Biogas Association (EBA) hebben een tweede versie van de 'European Biomethane Map' gepubliceerd. Deze publicatie is een update van de eerste 'European Biomethane Map' die in 2018 uitkwam. Deze uitgebreide kaart lokaliseert alle gekende biomethaaninstallaties die operationeel zijn in Europa. Daarnaast zijn voor elke installatie op de kaart specifieke details terug te vinden zoals de injectiecapaciteit, de inputstromen, opstartdatum en het type opzuivering.

Kleinschalige vergisting MODULE 3 – Steunmaatregelen uitgebreide versie

Een uitgebreide brochure over de steunmaatregelen in Vlaanderen voor pocketvergisting.

Deze brochure kwam tot stand binnen het VLAIO LA-project Pocket Power. Dit project wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be), met financiële steun van: Boerenbond, ABS, Biolectric, Continental Energy Systems, Innolab, Vermeulen Construct, United Experts, Biogas-E, Inverde en VLACO.