Geüpdatete tips & tricks van en voor pocketboeren

In kader van de Operationele Groep Pocketboer, wat hoofdzakelijk fungeerde als overleg- en netwerkplatform voor uitbaters van kleinschalige biogasinstallaties, werd in 2019 een poster opgesteld die de learned lessons samenvatte. Deze poster kwam tot stand door het delen van ervaringen, het vergelijken van installaties alsook door het zoeken en vinden van oplossingen om installaties performanter te laten draaien. 

Code goede praktijk voor het duurzaam gebruik van digestaat

Kwaliteitsvolle digestaatproducten zijn duurzame organische meststoffen die in de landbouw nuttig kunnen worden gebruikt. Door verschillende wetgeving die de kwaliteit van digestaat reglementeert en opvolgt, behoort Vlaanderen hierin tot de top van Europa. De normwaarden voor verontreiniging zijn strikt vastgelegd en zijn gebaseerd op een dynamisch model waarbij langdurige toepassing wordt gesimuleerd. Het risico om de bodem te verontreinigen met digestaat is hierdoor uiterst klein, op voorwaarde dat de samenstelling voldoet aan de normwaarden.  

Steunkader voor biogas en biomethaan in Wallonië

Via een Nederlandstalige samenvatting wensen wij u op een toegankelijke manier te informeren over het huidige steunkader voor biogas- en biomethaaninstallaties in Wallonië. In dit document wordt uitleg gegeven over de mogelijke steunmechanismen, met een opsplitsing tussen enerzijds ontwerp- en investeringssteun en anderzijds productiesteun. Verschillende voorwaarden en procedures worden uitgediept.

Bijkomende vragen? 
Laat het weten via info@biogas-e.be.

 

Biogas-E magazine wintereditie 2020 - innovaties in de biogassector

In de wintereditie 2020 van het Biogas-E magazine komen onder andere volgende onderwerpen aan bod:
  •   Voorwoord Korneel Rabaey (UGent) - Biogas is geen Russisch aardgas
  •   Longread - Universiteiten aan het woord: innovaties in de biogassector
  •   De Vlaamse biogassector in 2019: voortgangsrapport
  •   Extra debietmeters op biogasinstallaties
  •   Uitbreiding van kleinschalige vergisting in Vlaanderen
  •   Nationale roadmap voor biomethaan