eigen_frontfoto

Demoproject Boost

De veehouderij staat momenteel voor hete vuren. Vanwege het conflict tussen Rusland en Oekraïne zijn zowel de energieprijzen als de kunstmestprijzen de hoogte ingeschoten. Nochtans zijn er reeds technieken beschikbaar die landbouwers in staat kunnen stellen om meer zelfvoorzienend te worden op deze vlakken. Met het demoproject 'Boost pocketvergisting en nabewerking' zetten we in op (vernieuwde) bewustmaking van de innovatieve technieken pocketvergisting en nabewerking van mest of digestaat.

Concreet streeft het demoproject volgende doelstellingen na: 
  • de veehouderij bewust maken van pocketvergisting met verdere nabewerking 
  • geïnteresseerde veehouders ondersteunen om implementatie van de technieken te bewerkstelligen

Partners: Inagro, Innovatiesteunpunt - Boerenbond, VCM en Biogas-E 
Met steun van: het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland (www.vlaanderen.be/pdpo)

Resultaten: 
- Basiscursus pocketvergisting en nabewerking (juli 2023)   
- Kleinschalige vergisting module 3: update steunmaatregelen (uitgebreid, april 2024)

 

 

Start project
Einde project