eigen_frontfoto

VOLZET - Webinar 26/06/2020 en virtuele excursie: Biogas in duurzame stadsontwikkelingsprojecten

WEBINAR IN PLAATS VAN WORKSHOP OMWILLE VAN DE COVID-19 MAATREGELEN  

Nieuwe dokken

Datum:
26 juni 2020, 14:00-15:15 uur

 

 

(VOLZET)

*indien u reeds was ingeschreven voor de oorspronkelijke studiedag, hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven

Deelname:
Gratis (beperkt tot 50 deelnemers)

Biogas-E organiseert in het kader van het project Pocket Power een webinar met virtuele excursie bij de vergistingsinstallatie van het woonproject de Nieuwe Dokken in Gent. 

Het duurzame stadsontwikkelingsproject de Nieuwe Dokken in Gent heeft tot doel kringlopen te sluiten. Om dat te bereiken, wordt het ZAWENT concept toegepast. ZAWENT staat voor zero afvalwater met energie- en nutriëntenterugwinning. De Nieuwe Dokken zuiveren hun eigen afvalwater, wekken hernieuwbare energie op en recupereren nutriënten uit het afvalwater en keukenafval. Voor het laatste staat anaerobe vergisting in.

Biogas-E wil de rol van de anaerobe vergisting beklemtonen en organiseert daarom een workshop die het project van A tot Z met focus op de biogastechnologie toelicht. 

Programma:

14.00 Inleiding en welkom (Inagro)

14:05 Concept Nieuwe Dokken (Indra Van Sande, Stad Gent)

14:20 Van plan tot realisatie (Dries Seuntjes, DuCoop) 

14:30 Virtuele excursie naar de biogasinstallatie van de Nieuwe Dokken, Gent 

14:45 Q & A

Korte beschrijving van het vergistingsproces:

Begin maart 2020 begint DuCoop met de vergisting van het zwart water en de keukenafval in een UASB vergister. Het daaruit gewonnen biogas wordt in de eerste fase ingezet om de reactor middels een biogasketel (30kW) op temperatuur te houden. Uit het effluent zal struviet worden gewonnen dat ze van plan zijn als meststof te gebruiken. Het resterende digestaat wordt door Aquafin verbrand. Wanneer de vergister op vollast draait, rekent DuCoop op een jaarlijkse input van 4000m³. 

Profiel installatie:

  • Mesofiel proces
  • Input: 4 000m³ jaarlijks van zwart water en keukenafval
  • Reactorvolume: 60m³ UASB tank
  • Verblijftijd 30 dagen
  • Energetische valorisatie: biogasketel 30kW 

Ontwikkelingsproject De Nieuwe Dokken:

Het woon- en leefproject De Nieuwe Dokken is een stadsontwikkelingsproject van de stad Gent. In de noorden van Gent wordt een industriegebied getransformeerd in een duurzaam woonwijk.

De coöperatie DuCoop levert volgende duurzaamheidsdiensten aan de bewoners van De Nieuwe Dokken:

  • Verwarming: alle woningen zijn aangesloten op een warmtenet. Bewoners hebben dus geen eigen verwarmingssysteem, maar een warmtewisselaar die warmte haalt uit een collectieve leiding die heel de wijk verwarmt. De warmte is 100% duurzaam en bestaat uit restwarmte van de industrie en warmte die wordt teruggewonnen uit het afvalwater van de wijk.
  • Water: het afvalwater wordt in de wijk ingezameld en gezuiverd. Na zuivering krijgt het een 2de leven als proceswater bij naburig bedrijf Christeyns.
  • Afval: gescheiden afvalverwerking is de norm in de Nieuwe Dokken. DuCoop verwerkt keukenafval tot biogas en een bemestingsproduct dat lokaal hergebruikt wordt.
  • Mobiliteit: DuCoop stimuleert duurzame mobiliteit door een net van elektrische laadpalen voor auto’s en fietsen aan te bieden.
  • Smart district: al deze duurzame technieken dragen bij om de kringlopen van water, energie en nutriënten maximaal te sluiten. In combinatie met intelligente sturing van alle processen en buffering van energie (warmte en elektriciteit) realiseren ze zo een low impact woonwijk. 

De workshop licht het aspect van de afvalwaterzuivering met energie- en nutriëntenrecuperatie uit keukenafval verder toe. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de geplande verwerking en zuivering van het afvalwater. De huizen en appartementen in het project zullen voorzien worden van vacuümtoiletten. Vacuüm toiletten hebben tot 90% minder waterverbruik, waardoor de concentratie van urine en ontlasting in het zwarte water sterk wordt opgedreven. Het zwarte water wordt samen met keukenafval en het aerobe slib, afkomstig van de waterzuivering van het grijze afvalwater vervoerd naar een vergister (UASB). De eindproducten zijn biogas (welke in de eerste fase benut wordt om de reactor op temperatuur te houden en in een latere fase in een WKK benut zal worden), anaeroob slib (welke wordt verbrand door Aquafin) en struviet, dat kan worden ingezet als meststof.

waterzuiveringsproces

Dit evenement wordt uitgevoerd in het kader van het project Pocket Power. Pocket Power wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be), met financiële steun van: Boerenbond, ABS, Biolectric, Continental Energy Systems, Innolab, AB Milieusystemen, Vermeulen Construct, United Experts, Biogas-E, Inverde en VLACO. 

Agentschap Innoveren & Ondernemen