eigen_frontfoto

Definitief evaluatierapport OT/Bf voor projecten vanaf 1 april 2020

biogas

Het Vlaams Energieagentschap heeft het definitief rapport met de berekening van de onrendabele top (OT) en de bandingfactor (Bf) voor nieuwe biogasprojecten met startdatum vanaf 1 april 2020 gepubliceerd. Dit rapport is een update van het vorige evaluatierapport voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2020. Een herberekening van de OT en Bf was noodzakelijk vanwege enkele recente wijzigingen van het Energiebesluit. Zo werd recentelijk de IRR aangepast van 12% naar 10,5%. Voor groenestroomprojectcategorieën op biogas werd voor de economische levensduur, afschrijvingstermijn en beleidsperiode gerekend met 17 jaar, tegenover 15 jaar in het vorige rapport.

De Bf voor groenestroomcertificaten daalt voor alle projectcategorieën op biogas, maar dit heeft geen effect op de ondersteuning vermits alle categorieën worden afgetopt op een Bf van 0,8. Hetzelfde geldt voor de warmtekrachtcertificaten, waar er een daling is van de Bf, maar de aftopping op 1 blijft. Het volledige rapport is te raadplegen via de website van VEA, aanpassingen ten opzichte van het vorige rapport staan in het vet aangeduid.

 

Datum publicatie