eigen_frontfoto

Rapport 'De Vlaamse biogassector in 2019'

Image
Vlaamse biogassector 2019
Body

Het rapport “De Vlaamse biogassector in 2019” geeft een overzicht van de volledige biogassector met inbegrip van agro-industriële vergisters, GFT vergisters, de recuperatie van biogas uit stortplaatsen en de biogasproductie uit rioolwaterzuiveringsinstallaties of industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties. Ook de kleinschalige biogasinstallaties, die vaak als nevenactiviteit geplaatst worden op landbouwbedrijven, worden uitgebreid behandeld.

De belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving anno 2019, relevant voor de biogassector, worden toegelicht. Er wordt een update gegeven van de statistieken uit de sector (groene stroom- en groene warmteproductie, aantal installaties, geïnstalleerd vermogen enz.). Ook wordt een overzicht gegeven van de bestaande steunmechanismen, zowel voor grote productie-eenheden als voor kleinschalige installaties.

Raadpleeg hier de inhoudsopgave van het rapport

Biogas-E leden hebben hun gratis exemplaar reeds ontvangen.
Niet-leden: € 100 (excl. BTW)

Front image
Vlaamse biogassector 2019