eigen_frontfoto

Rapport 'De Vlaamse biogassector in 2020'

Image
De Vlaamse biogassector in 2020
Body

Ons rapport ‘De Vlaamse biogassector in 2020’ geeft een overzicht van de volledige biogassector met inbegrip van agro-industriële vergisters, GFT-vergisters, biogasproductie uit rioolwater- of industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties, en de recuperatie van biogas uit stortplaatsen. Ook boerderijschaalvergisting wordt uitgebreid behandeld.

De belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving anno 2020, relevant voor de biogassector, worden toegelicht. Ook wordt een update gegeven van de statistieken uit de sector (groene stroom- en groene warmteproductie, aantal installaties, geïnstalleerd vermogen, et cetera). Verder omvat dit rapport een overzicht van de bestaande steunmechanismen, zowel voor grootschalige biogasinstallaties als voor boerderijschaalvergisters.

Raadpleeg hier de inhoudsopgave van het rapport.

Biogas-E leden: gratis
Niet-leden: € 100 (excl. BTW)

Front image
De Vlaamse biogassector in 2020_klein