eigen_frontfoto

VLIF-investeringssteun voor onderdelen van pocketvergisters opgetrokken tot 40%

VLIF-investeringssteun voor onderdelen van pocketvergisters opgetrokken tot 40%

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) steunt investeringen in de land- en tuinbouw. De bedoeling is de landbouw te verduurzamen door bepaalde technologieën te steunen. Alle drie maanden publiceert het departement Landbouw en Visserij een limitatieve lijst met de technologieën die in aanmerking komen voor de steun.

De laatste zogenoemde blokperiode die op 1 oktober 2019 begon, houdt twee positieve wijzingen in voor pocketvergisters:

  1. Het minimale subsidiabele investeringsbedrag werd verlaagd van 15.000€ naar 5.000€.
  2. Nieuwe steuncategorie: “Bovengemiddelde bijdrage aan de klimaatmitigatie met aantoonbare CO2 reductie” met 2 nieuwe technologieën en een steunvolume van 40% van het investeringsbedrag.

De verlaging van het minimale investeringsbedrag betekent dat ook kleinere investeringen gesteund worden. Maar belangrijker voor de biogassector is de uitbreiding van de steuncategorieën. In het regeerakkoord (hier kan je meer daarover lezen) werd aangekondigd dat de VLIF steun de voorrang zal geven aan investeringen die het best scoren op vlak van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Dat de randapparatuur voor pocketvergisters nu in de nieuwe steuncategorie zijn opgenomen, toont duidelijk aan dat pocketvergisting erkend is als een CO2-emissie verminderende maatregel in de landbouw.

De steuncategorie “Materieel en installaties op hernieuwbare energie” met een subsidie van 30% blijft verder bestaan. Zij is van toepassing voor nieuwe landbouwbedrijven terwijl de nieuwe categorie “Bovengemiddelde bijdrage aan de klimaatmitigatie met aantoonbare CO2 reductie” enkel van toepassing is voor renovaties. Volgens François Huyghe van de Boerenbond vloeit dit “gegeven uit het feit dat het extra budget dat de Vlaamse regering beschikbaar maakte vanuit het Klimaatfonds enkel kan toegekend worden aan investeringen in bestaande inrichtingen (stallen en serres) die niet gepaard gaan met een capaciteitsuitbreiding” (Boer & Tuinder: 24 oktober 2019). 

Hieronder vind je een overzicht van de subsidiabele onderdelen voor pocketvergisters en de steuncategorie waaronder ze vallen:
 

  Materieel en installaties op hernieuwbare energie Bovengemiddelde bijdrage aan de klimaatmitigatie met een aantoonbare CO-2 reductie
  Enkel (ver-)nieuwbouw N Enkel renovatie R
  30% 40%
brongericht AEA-systeem 
Ammoniak-emmissiearm stalsysteem
  +
matten om een roostervloer om te vormen tot een volle / dichte vloer   +
dichte /volle vloer + +
mestmixer + +
opslag digestaat + +
pompsysteem en piping + +
scheiding afvalstromen* + +
tussenopslag mest + +
vaste mestschuif of mestrobot + +

*Pompen, opslag en leidingen die hiervoor noodzakelijk zijn vallen hieronder.

Bron: VLIF-investeringssteun voor land- en tuinbouwers

Opgelet, de VLIF investeringssteun is niet van toepassing voor lease installaties. De tegenwoordige blokperiode en de daarin opgenomen technologieën zijn geldig tot 17 december 2019. Daarna wordt een nieuwe subsidiabele investeringslijst gepubliceerd. Biogas-E zal je daarvan verder op de hoogte houden.

Datum publicatie