eigen_frontfoto

Alle artikels

Een nieuw verzamelbesluit werd voor de tweede keer principieel goedgekeurd op 6 mei, waarna de Raad van State nog advies moet leveren. Tegen het zomerreces wordt verwacht dat de verschillende wijzigingen aan het Energiebesluit definitief worden goedgekeurd. In het verzamelbesluit staan een aantal beslissingen die relevant zijn voor de biogassector:

De BBT-studie voor het voorkomen van afstromen van erfsappen* werd recent gepubliceerd. Deze studie definieert de Beste Beschikbare Technieken** voor landbouwbedrijven en covergistingsinstallaties ter voorkoming van emissies naar oppervlaktewater en bodem als gevolg van opslag van organisch materiaal. 

Centrale covergisters vallen binnen de scope van deze studie voor activiteiten die een parallel vertonen met landbouwbedrijven. Decentrale boerderijschaalvergisters, die enkel bedrijfseigen dierlijke mest als input gebruiken, vallen buiten de scope.

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) heeft in opdracht van de VLM een autocontrolegids opgesteld voor mestverwerkende bedrijven in Vlaanderen. De autocontrolegids is een algemene leidraad waarin wettelijke vereisten voor mestverwerkingsinstallaties worden opgelijst. De gids dient als basis voor het opstellen van een autocontrolesysteem en kan voorgelegd worden als auditreferentie. Met deze autocontrole wil de Vlaamse overheid de wettelijke conformiteit van mestverwerking in Vlaanderen verbeteren.

De Vlaamse overheid lanceert opnieuw een call groene warmte voor wie wil investeren in de productie van groene warmte, recuperatie van restwarmte of energie-efficiënte stadsverwarming. De oproep opent op 2 mei en sluit af op 16 mei 2022. Er is een budget gereserveerd van 32 miljoen euro. Meer informatie over de call groene warmte: website Biogas-E of raadpleeg de webinars van het VEKA.

Het huidig conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft de afhankelijkheid van Europa ten opzichte van Russisch aardgas pijnlijk blootgelegd. Ongeveer een derde tot 40% van het gas dat in Europa geleverd wordt, is afkomstig van Rusland. Dit is goed voor 155 miljard kubieke meters gas of 1514 TWh aan energie per jaar. Met als gevolg stegen de Europese aardgasprijzen in december al tot 180 €/MWh wanneer de eerste dreigingen over een conflict duidelijk werden. De vrees is namelijk dat de spreekwoordelijke gaskraan wordt dichtgedraaid. Dit kan een nefaste impact hebben op de Europese economie.

De Europese Commissie heeft een target van 35 miljard m³ biomethaan tegen 2030 aangekondigd als onderdeel van het REPowerEU-plan. Dat plan is de reactie van Europa om versneld minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, en in de eerste plaats Russisch aardgas.

Naar jaarlijkse gewoonte publiceert Valbiom een overzichtsrapport over de biogassector in Wallonië. Recent werd de editie van 2021 gepubliceerd. Laten we eens over de taalgrens heen kijken, en hun belangrijkste conclusies samenvatten.

Sinds 1992 is IGEAN op de voormalige stortplaats in Brecht actief bezig met het verwerken en herwaarderen van GFT-afval tot biogas en compost. Als één van de biogaspioniers in Vlaanderen, heeft IGEAN een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de biogassector. Na bijna 30 jaar was de tijd rijp om de bestaande processen en installaties te evalueren en een toekomstplan voor de site vorm te geven.

Deze winter worden we niet gespaard van hoge gasprijzen. Niet enkel verwarmen wordt duurder, ook de prijzen van kunstmest gingen de afgelopen maanden sterk de hoogte in. Kunstmest gebruikt aardgas immers als grondstof, waardoor de prijzen tot driemaal hoger liggen dan vorig jaar. Alternatieve (biogebaseerde) meststoffen worden alsmaar interessanter. Dit creëert kansen voor biogasinstallaties die met digestaat, en afgeleide producten, een perfecte kunstmestvervanger in huis hebben. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van producten uit de biogassector en hoe ze te gebruiken.

Synergrid heeft een revisie van het technisch voorschrift G8/01 ‘Voorschrift Biomethaan’ gepubliceerd. Het doel van de herziening was het voorschrift zo ruim mogelijk open te stellen voor alle soorten injecties.

Het voorschrift is aangepast om: