eigen_frontfoto

Alle artikels

Joke Schauwvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw trekt 4 miljoen euro steun uit voor de verdere verduurzaming van de keten van ondernemingen actief in de agrovoedingsindustrie.

Steeds meer bedrijven en organisaties uiten de wens naast hun elektriciteitsverbruik ook hun gasverbruik te vergroenen, Europa werkt volop aan een registratiesysteem voor groen gas en de injectie van het eerste biomethaan in het Belgische gasnetwerk is een feit. Op 18 december ging Biogas-E, samen met een groot aantal aanwezigen, dieper in op het biomethaan businessmodel. Verschillende sprekers zijn nauw betrokken bij de opstart van de eerste biomethaaninstallatie in België bij IOK (Intercommunale van de Ontwikkeling van de Kempen).

De jaarlijkse call voor nieuwe projecten, die inzetten op groene warmteproductie, restwarmte, warmtenetten of biomethaanproductie is opnieuw gelanceerd oor het Vlaams Energieagentschap. De aanvraagprocedure loopt van 15 januari tot en met 15 februari. Er is een totaal budget beschikbaar van 15 miljoen euro, waarvan 1 miljoen euro is gereserveerd voor de productie van biomethaan

Het mestactieprogramma omvat maatregelen om de verontreinigingen in oppervlakte- en grondwater door nitraten uit agrarische stromen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Het nieuwe mestactieplan volgt op het Mestrapport voor 2018, dat eind vorig jaar werd voorgesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Landmaatschappij en waarvan de resultaten niet goed waren. Het openbaar onderzoek over het ontwerp-MAP 6 loopt van 24 december 2018 tot 21 februari 2019.

In 2018 ging het LEADER Haspengouw project ‘Dikke fractie als boost voor organische stof’ van start. In dit project wordt het gebruik van dikke fractie als mestproduct geïntroduceerd op de Haspengouwse akkers. Dikke fractie wordt bekomen door varkens- of runderdrijfmest of digestaat te scheiden met een mestscheider en is een ideaal product om het organische stofgehalte van de bodem te verhogen.

Met een vernieuwend concept probeert het recent opgerichte Renewers de groene energieproductie in Vlaanderen een duw in de rug te geven. Via het platform van Renewers kunnen particulieren zelf kiezen van welke hernieuwbare productie-installatie ze groene elektriciteit willen aankopen. Een bewuste keuze vertelt Pieterjan Verhaegen, medeoprichter van Renewers: ‘Groene energie is een complex gegeven en groene contracten zijn bijgevolg verre van transparant voor de consument.

Al enige tijd zat de nieuwe Fertiliser Regulation in de fase van ‘triloog’, waarbij het Europees Parlement, de Europese Raad onder begeleiding van de Europese Commissie de finale wetgeving moet goedkeuren. Verschillende discussies, waaronder de Cadmium-limieten die gesteld werden voor fosformeststoffen, zorgden ervoor dat de stemming op zich liet wachten. Even werd gevreesd dat door deze discussie de wetgeving niet zou gestemd worden voor de nieuwe Europese verkiezingen volgend jaar.

Op 24 juli berichtte Biogas-E al over de op til zijnde veranderingen in het Energiebesluit (artikel). Na het inwinnen van het advies van de Raad van State, werden de wijzigingen officieel goedgekeurd. Biogas-E geeft een overzicht van de belangrijkste veranderingen voor biogasinstallaties.

Herberekening OT voor biogasinstallaties

Door een wijziging van de vennootschapsbelasting, die recent daalde van 33,99% naar 25%, zal een actualisatie doorgevoerd worden van alle Onrendabele Toppen (OT's) voor biogasinstallaties: 

De biomethaaninstallatie, op de site van IOK Afvalbeheer, is sinds vorige week gestart met de injectie van biomethaan op het openbare gasnet. Dit is een primeur voor België, en een nieuwe stap in de transitie naar een duurzame energievoorziening.

In de buurt van San Sebastian in het Baskenland wordt binnenkort een DRANCO-installatie van het Gentse OWS gebouwd. De installatie wordt gebouwd samen met het Spaanse FCC en zal jaarlijks circa 40.000 ton GFT-afval verwerken. Een uitbreiding met nog eens 60.000 ton per jaar is mogelijk. De eindklant is de publieke instantie GHK (Gipuzkoako Hondakinen Konsortzioa), dat meer dan 10 miljoen neertelt voor de installatie.