eigen_frontfoto

Alle artikels

Eind vorig jaar keurde de Belgische regering een overwinstbelasting op elektriciteitsproductie goed (zie eerdere communicatie en publicatie staatsblad).

BioDEN

English version in attachement.

Het hoge energieverbruik op witloofbedrijven in combinatie met de hoge energieprijzen doet de energiefactuur van Vlaamse witlooftelers geen goed. Via de Operationele Groep (OG) ChicoryRePowered wordt nagegaan wat de randvoorwaarden zijn voor witloofbedrijven om op een rendabele manier in hun eigen energie te voorzien door middel van pocketvergisting, en op die manier ook een milieuwinst te boeken. Projectpartners en geïnteresseerde telers worden via deze operationele groep samengebracht om de kansen en drempels in kaart te brengen.

De veehouderij staat momenteel voor hete vuren. Vanwege het conflict tussen Rusland en Oekraïne zijn zowel de energie- als kunstmestprijzen hoog. Nochtans zijn er reeds technieken beschikbaar die landbouwers in staat kunnen stellen om meer zelfvoorzienend te worden op deze vlakken. Met het demoproject 'Boost pocketvergisting en nabewerking' zetten we in op (vernieuwde) bewustmaking van pocketvergisting en nabewerking van mest of digestaat.

Het stikstofakkoord stelt strenge eisen aan de Vlaamse veehouderijsector. De eisen omtrent het reduceren van ammoniakemissies in dit akkoord zorgen voor een grote urgentie. Indien voor de sector een duurzame toekomst wil verzekerd worden, is een brede set van gevalideerde oplossingen nodig op zeer korte termijn.

Het NUTRI-KNOW project, gefinancierd door het Horizon Europe-programma van de Europese Commissie, ging begin januari officieel van start. Vandaag en morgen gaat het kick-off event door in Vic (Spanje). 

Via een Nederlandse samenvatting houdt Biogas-E jullie graag op de hoogte van het huidige steunkader voor biogas en biomethaan aan de andere kant van de taalgrens. Binnen het document wordt een opsplitsing gemaakt tussen productiesteun, ontwerp- en investeringssteun. De verschillende mogelijkheden, voorwaarden waaraan voldaan moeten worden en te volgen procedures worden verder toegelicht. 

Bijkomende vragen?
Laat het ons weten via info@biogas-e.be

Foto: © Valbiom

Het volledige Biogas-E team wenst jullie een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!

De overwinstbelasting voor elektriciteitsproducenten werd afgelopen week officieel goedgekeurd door de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. Hierbij worden de marktinkomsten van elektriciteitsproducenten geplafonneerd. Deze maatregel dient als weerwoord op de kolossale winsten die grote delen van de energiesector boeken ten gevolge van de huidige, hoge energieprijzen.

De biogassector werd de afgelopen jaren, zoals vele anderen, getroffen door opeenvolgende crisissen. Net als 2020, werd 2021 overschaduwd door de COVID-19-pandemie. Eind februari 2021 luidde het stikstofarrest ook een vergunningencrisis in voor (nieuwe) installaties. Deze problematiek is op vandaag nog steeds lopende. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne ligt aan de basis van de energiecrisis in 2022, en zorgt mee voor diverse kostenstijgingen.