eigen_frontfoto

Alle artikels

BioDEN

English version in attachment

Het hoge energieverbruik op witloofbedrijven in combinatie met de hoge energieprijzen doet de energiefactuur van Vlaamse witlooftelers geen goed. Via de Operationele Groep (OG) ChicoryRePowered wordt nagegaan wat de randvoorwaarden zijn voor witloofbedrijven om op een rendabele manier in hun eigen energie te voorzien door middel van pocketvergisting, en op die manier ook een milieuwinst te boeken. Projectpartners en geïnteresseerde telers worden via deze operationele groep samengebracht om de kansen en drempels in kaart te brengen.

De veehouderij staat momenteel voor hete vuren. Vanwege het conflict tussen Rusland en Oekraïne zijn zowel de energie- als kunstmestprijzen hoog. Nochtans zijn er reeds technieken beschikbaar die landbouwers in staat kunnen stellen om meer zelfvoorzienend te worden op deze vlakken. Met het demoproject 'Boost pocketvergisting en nabewerking' zetten we in op (vernieuwde) bewustmaking van pocketvergisting en nabewerking van mest of digestaat.

Het NUTRI-KNOW project, gefinancierd door het Horizon Europe-programma van de Europese Commissie, ging begin januari officieel van start. Vandaag en morgen gaat het kick-off event door in Vic (Spanje). 

Via een Nederlandse samenvatting houdt Biogas-E jullie graag op de hoogte van het huidige steunkader voor biogas en biomethaan aan de andere kant van de taalgrens. Binnen het document wordt een opsplitsing gemaakt tussen productiesteun, ontwerp- en investeringssteun. De verschillende mogelijkheden, voorwaarden waaraan voldaan moeten worden en te volgen procedures worden verder toegelicht. 

Bijkomende vragen?
Laat het ons weten via info@biogas-e.be

Foto: © Valbiom

Het volledige Biogas-E team wenst jullie een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!

De overwinstbelasting voor elektriciteitsproducenten werd afgelopen week officieel goedgekeurd door de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. Hierbij worden de marktinkomsten van elektriciteitsproducenten geplafonneerd. Deze maatregel dient als weerwoord op de kolossale winsten die grote delen van de energiesector boeken ten gevolge van de huidige, hoge energieprijzen.

De biogassector werd de afgelopen jaren, zoals vele anderen, getroffen door opeenvolgende crisissen. Net als 2020, werd 2021 overschaduwd door de COVID-19-pandemie. Eind februari 2021 luidde het stikstofarrest ook een vergunningencrisis in voor (nieuwe) installaties. Deze problematiek is op vandaag nog steeds lopende. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne ligt aan de basis van de energiecrisis in 2022, en zorgt mee voor diverse kostenstijgingen.

Begin december publiceerde de European Biogas Association (EBA) de twaalfde editie van hun statistisch rapport. Dit rapport bevat de meest actuele informatie en analyses met betrekking tot de Europese biogas- en biomethaansector in 2021, alsook een vooruitblik op (middel)lange termijn. 

Vanaf 1 januari 2023 zijn er nieuwe nettarieven voor energie van toepassing. Zo wordt voor gezinnen en kleine bedrijven het capaciteitstarief geïntroduceerd. Voor grote bedrijven werd dit al langer gehanteerd maar wijzigt de berekeningswijze van dit capaciteitstarief vanaf 2023.