eigen_frontfoto

Vastlegging bandingfactor voor nieuwe biogasinstallaties met startdatum vanaf 1 januari 2020

bandingfactoren 2020

In het Belgische Staatsblad werden op 9 december 2019 de nieuwe bandingfactoren gepubliceerd voor groenestroom- en warmtekrachtprojecten met een startdatum vanaf 1 januari 2020. Voor biogasinstallaties blijven de projectcategorieën en de bandingfactoren onveranderd.

De bandingfactor wordt met elke MWh groene stroom of elke MWh primaire energiebesparing vermenigvuldigd om het aantal GSC en WKC te bepalen. Meer informatie over de berekeningswijze vindt u hier.

Groenestroomcertificaten (GSC):

Art. 2. 3° en 4° bevatten de herrekende bandingfactoren voor nieuwe biogasinstallaties voor de categorieën:

  • Installaties op agrarische en industriële stromen: Bf 0,8 
  • Installaties op GFT: Bf 0,8

Voor alle inputstromen en vermogens blijven dus de bandingfactoren 0,8 voor projecten met startdatum vanaf 1 januari 2020. Dit betekent dat de opbrengst uit GSC per MWh groene stroom constant blijft, met name 74,4€ (€93 x 0.8).

De meest ingrijpende wijziging voor biogasinstallaties die in aanmerking komen voor GSC met een startdatum vanaf 1 januari 2020, is de verlenging van de steunperiode van 15 tot 17 jaar. Om biogasinstallaties de kans te geven hun elektriciteitsproductie en bijhorende GSC meer te spreiden, en zo beter in te spelen op de elektriciteitsmarkt, wordt de steunperiode verlengd.

Concreet zal het aantal GSC berekend worden door de van toepassing zijnde bandingfactor te vermenigvuldigen met het elektrisch vermogen, en het aantal vollasturen, overeenkomstig met de representatieve projectcategorie zoals vermeld in het rapport van het VEA. Dit geeft een jaarlijks gemiddelde dat nog eens vermenigvuldigd wordt met een periode van 15 jaar. Een nieuwe biogasinstallatie beschikt dus over een op voorhand berekende hoeveelheid certificaten. Lees meer over de redenen voor deze maatregel.

Warmte-krachtcertificaten (WKC)

Aan de regeling voor WKC verandert niets. Zowel de steuncategorieën en steunperiode blijven bestaan. Ook de bandingfactoren zijn voor elke projectcategorie en elk vermogen afgetopt op 1 voor projecten met startdatum vanaf 1 januari 2020 (Art. 3. 5° en 6° kwalitatieve warmte-krachtinstallaties op biogas). 

  • Installaties op agrarische en industriële stromen: Bf 1
  • Installaties op GFT: Bf 1
  • Installaties op stortgas: Bf 1

Dit betekent dat de opbrengst uit WKC per MWh constant blijft op 31€.

Aanpassing bandingfactoren voor bepaalde bestaande biogasinstallaties met startdatum 2013 - 2017

Voor het eerst werden ook bepaalde bandingfactoren voor bestaande projecten aangepast. Sinds 2019  worden jaarlijks de bandingfactoren van bestaande projecten herbekeken en indien nodig aangepast. De bandingfactoren worden alleen aangepast wanneer het verschil met de oorspronkelijk bandingfactor groter is dan 2%. Doordat de vennootschapsbelasting daalde van 33.99% in 2017 naar 29.58% in 2019, worden de bandingfactoren voor installaties die stortgas recupereren en die van RWZI’s aangepast. In de praktijk heeft deze aanpassing maar impact op één installatie. 

Overzicht van oorspronkelijke en aangepaste bandingfactoren (Bf) per projectcategorie:

Overzicht Bf
 

Datum publicatie