eigen_frontfoto

Programma Vlaams Bio-Energieforum 2023

Programma Bio-Energieforum

9u45 Welkom


10u10 Statistieken van de sector in 2022

Resultaten sectorbarometer                      
Tine Vergote, Biogas-E; Nathalie Devriendt, ODE Bio-Energieplatform


10u30 Europees beleid in België

Europees energie- en klimaatbeleid en implementatie in België                      
Bram De Botselier, VEKA


11u Klaar voor de toekomst!

De transitie naar een subsidievrije biogasinstallatie in Vlaanderen                      
Chris Schelfhout, Biogas Bree

Van korte omloophout tot warmtenetten: maatschappelijke meerwaarde van lokale bio-energieprojecten                      
Thibaut De Veyt, BioSynergy

Pocketvergisting en digestaatbehandeling: duurzame winst en emissiereductie                      
Peter Fopma, Biolectric

Nutriënten-, water- en energierecuperatie op boerderijschaal                      
Jeroen Dolfen, Green Service


12u Flashpresentaties door Elscolab, Milvus Consulting en Endress+Hauser


12u20 Besluit plenaire sessie


Biomassa in de transitie naar koolstofneutraliteitBiogasexploitant in een veranderend klimaatWarmte in een lokale bio-economie

Introductie en moderator           
Nathalie Devriendt, ODE Bio-Energieplatform

De raakvlakken tussen biomassa en het Europees emissiehandelsysteem           
Tomas Velghe, VEKA

Waste-to-Energy - in of uit ETS?           
An Depauw, BW2E

The biogas sector as a source of biogenic CO2             
Marina Pasteris, EBA

Rol van bio-energie gecombineerd met CO2 afvang en -opslag (CCS) of -gebruik (CCU) in de transitie naar koolstofneutraliteit                      
Luc Pelkmans, IEA Bioenergy      

Introductie en moderator                 
Tine Vergote, Biogas-E

Kwaliteitsborging inputstromen biogasinstallaties           
Nico Vanaken, OVAM

Twee jaar debietmeters en de komst van het autocontrolesysteem               
Sara De Bolle, VLM

ImPASse rond stikstof blijft duren           
Kristof Bol, United Experts

Verplichtingen voor vergisters in het kader van RED II           
Willem Boeve, Exergie

Introductie en moderator   
Jo Neyens, ODE Warmtenet Vlaanderen

Het warmtenet van de toekomst in 2025...: samen de keten vormgeven - Interactieve workshop
Introductie door Karel Derveaux, Ecopower, workshop geleid door Mark Bollen, MADE, in opdracht van de Werkagenda Bio-economie

Circulair gebruik van biomassaDe toekomst van biomethaanBio-WKK als toegangsticket tot de flexibiliteitsmarkt?

Introductie en moderator                      
Dries Maes, Departement EWI

Ammoniak uit mestdigestaat: mogelijke bouwsteen voor meststoffen?           
Pieter Vanaken, KU Leuven

Carbon Storage: zeefoverloop verkolen tot biochar en warmte           
Bart Vandecatseye, Ilva

SEMPRE-BIO: Ambitie naar meer Europees biomethaan              
Erik Meers, Universiteit Gent

Toegankelijke en praktijkgerichte kennis voor nutriëntenbeheer           
Céline Wyffels, Biogas-E 

Gebruik van biomethaan en andere groene gassen tegen 2030           
Dirk Focroul, Fluxys

Bio-LNG als onderdeel van de oplossing richting zero emissies in transport           
Jan Van Houwenhove, LNG platform Vlaanderen

SBO-project Biogas-MAMBO: opschaling van nieuwe hoogwaardige membranen voor biogasopzuivering           
Bart van Duffel, KU Leuven

De bijmengverplichting voor groen gas in Nederland           
Robert Goevaers, Platform Groen Gas

Intro en moderator           
Chris Celis, ODE Vlaanderen

Flexibiliteitsmarkten: hoe zitten deze in elkaar?               
Hans Vandersyppe, COGEN Vlaanderen

Hoe kunnen we WKK's optimaliseren om een flexibele rol te spelen in de toekomst?           
Kevin Verleysen, VUB

Bio-WKK als slimme batterij bij Aquafin           
Jeroen Deurinck, Aquafin

  Met steun van:

ElscolabBio-dynamicsTASK Industriële milieutechnieken
Oil trading company antwerpMilvus consultingcsb Wood Energy & Waste Reduction
Endress + HauserUnited Experts Group 
BioSynergy
     

 

 

Datum