eigen_frontfoto

Hoeveel biomethaan kan er in België geproduceerd worden?

green gas platform

De productie van biogas biedt verschillende voordelen. Lokale biomassastromen worden omgezet tot een multi-toepasbare hernieuwbare energiebron met een sterke CO2-reductie tot gevolg. Binnen België worden nog vele organische reststromen niet gebruikt voor biogasproductie. Anderzijds kunnen nieuwe landbouwtechnieken voor bijkomende biomassa zorgen, zoals de teelt van energierijke tussengewassen.

Uit een nieuwe studie van Valbiom, in opdracht van Gas.be, blijkt het potentieel voor de productie van biomethaan, door de opzuivering van biogas, voornamelijk afkomstig te zijn van de landbouw. De intensieve veeteelt en uitgebreide akkerbouw produceren vele reststromen zoals mest en oogstresten. In totaal kan er op termijn 15.6 TWh biomethaan geproduceerd worden in België, wat overeenkomt met 9% van het huidig gasverbruik. De realisatie van dit potentieel zou ons in één klap dichter brengen bij het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Ongeveer 80% van de opgelegde hernieuwbare energiedoelstelling en 88% van de vereist CO2-reductie zouden gerealiseerd kunnen worden tegen 2030.

potentieel biomethaan belgie

In een tweede deel van de studie wordt gekeken naar de opnamecapaciteit van het gasnet in België. Met andere woorden, is de lokale afname op het gasnet hoger dan de hoeveelheid biomethaan, die lokaal geproduceerd kan worden. In Vlaanderen blijkt dit geen probleem te zijn dankzij het goed uitgebouwde gasnet en hoge bevolkingsgraad. In Wallonië is het gasnet minder verspreid en is de afname vaak lager en meer seizoensgebonden. Dit heeft als effect dat in sommige gebieden het productiepotentieel hoger is dan het afnameprofiel. In totaal zou meer dan 66% van het biomethaan rechtstreeks geïnjecteerd kunnen worden.

potentieel biomethaan belgie

De volledige samenvatting van de studie is terug te vinden op de website van het Green Gas Platform.

Datum publicatie