eigen_frontfoto

Definitief OT-rapport 2019 gepubliceerd

VEA

Op 1 juli 2019 publiceerde het VEA het definitief OT-rapport voor nieuwe installaties met een startdatum vanaf 01/01/2020. De projectcategorieën voor biogas worden net als vorig jaar afgetopt op een bandingfactor (Bf) van 0,8 voor groenstroomcertificaten en een Bf van 1 voor warmtekrachtcertificaten. De vastgestelde bandingfactoren moeten wel nog bevestigd worden in een Ministerieel Besluit dat later dit jaar zal verschijnen.  

De belangrijkse wijziging voor biogasinstallaties is dat de gemiddelde prijs voor ingaande stoffen is gedaald tot 13,7 €/ton. Deze parameter is mede van belang voor bestaande installaties die vanaf 1 juli 2019 een verlenging aanvragen op basis van een specifieke bandingfactor. In het verlengingsbesluit van eind 2017 werd opgenomen dat indien de prijs voor ingaande stoffen zakt onder 15 €/ton, niet langer de vastgelegde waarde van 18,3 €/ton, maar de waarde opgenomen in het meest recente definitieve OT-rapport zal worden gehanteerd in de berekening van de specifieke bandingfactor.

De onrendabele toppen met een startdatum van 01/01/2020 voor agrarische en industriële vergisters (GS en WKK) zijn iets gedaald ten opzichte van het ontwerprapport. Dit omwille van een bijkomende input van de marktbevraging die verwerkt werd na publicatie van het ontwerprapport.

De drie delen en een overzicht van het stakeholder-commentaar zijn terug te vinden op de VEA website: https://www.energiesparen.be/monitoring-en-evaluatie/archief-berichten.

Datum publicatie