eigen_frontfoto

Reportagereeks op Kanaal Z - Groene toekomst met biogas

banner kanaalz

Reportagereeks op Kanaal Z over biogas

Biogas-E organiseert samen met FEBIGA en Biorefine Cluster Europe een reportagereeks over de toekomst van de biogassector in Vlaanderen. De reeks zal vanaf 28 november 2017 uitgezonden worden op Kanaal Z tijdens het programma Z Energy. Elke aflevering zoomt in op een innovatie binnen de biogassector, waarbij telkens enkele uitbaters aan het woord komen om deze ontwikkeling uit de doeken te doen. Met deze reportagereeks willen Biorefine Cluster Europe, FEBIGA en Biogas-E aantonen dat de vergistingssector klaar is om een belangrijke rol te spelen in het toekomstig energielandschap: "Een groene toekomst met biogas!"

logo's

Afleveringen

1. Algemene introductie van de biogassector - 28/11

Voor het grote publiek blijft biogas een onbekend verhaal, met een aantal misvattingen tot gevolg. Nochtans produceren biogasinstallaties een aanzienlijk deel van de groene stroom en groene warmte in Vlaanderen. De sector is jaarlijks verantwoordelijk voor de verwerking van 2,5 miljoen ton organische afvalstromen, met een serieuze CO2-besparing tot gevolg.

2. Flexibele elektriciteitsproductie door biogasbedrijven - 5/12

De productie van biogas is onafhankelijk van het weer, iets wat niet gezegd kan worden over de  energieproductie uit zon en wind. In de toekomst zal de nood stijgen aan hernieuwbare energiebronnen die on demand kunnen produceren om de netstabiliteit te verzekeren. Biogasinstallaties beschikken over een WKK-motor, die zeer flexibel kan ingezet worden. In deze reportage wordt een bezoek gebracht aan de installaties van Biogas Bree en Biogas Boeye, die reeds flexibel produceren.

3. Biomethaanproductie in Vlaanderen - 12/12

Biogasinstallaties valoriseren hun biogas momenteel in een WKK-motor, maar maken zich klaar om in de toekomst het biogas rechtstreeks in het aardgasnet te injecteren. Biomethaan, de gezuiverde vorm van biogas, heeft dezelfde kwaliteit als aardgas en kan dus voor een snelle vergroening van ons gasverbruik zorgen. Aardappelverwerker Remofrit en organische afvalverwerker Group op de Beeck bespreken de opportuniteiten van biomethaan voor hun bedrijf.

 

4. Nutriëntenrecuperatie uit digestaat - 19/12

Digestaat is de restfractie die overblijft na vergisting en bestaat uit niet of zeer traag afbrekend organisch materiaal. Vanwege die eigenschappen is het een goede meststof en kent het zijn afzet in de landbouw. De waterige fractie aanwezig in het digestaat kan gezuiverd worden tot loosbaar water zoals de installaties van Biogas Boeye en Group op de Beeck demonstreren. Bij de installatie van AM-Power wordt het stikstof aanwezig in de waterige fractie geëxtraheerd, zodat het kan dienen als een kunstmestvervanger van groene oorsprong.


Biogas-E

Biogas-E vzw is het platform voor implementatie van anaerobe vergisting in Vlaanderen. Binnen Biogas-E wordt gestreefd naar een optimale en zo neutraal mogelijke ondersteuning van een gezonde en stabiele biogassector in Vlaanderen. Biogas-E wenst een onafhankelijk kenniscentrum te zijn met betrekking tot alle aspecten (technologisch, economisch, wetgevend, sociaal, ecologisch) van anaerobe vergisting. Door nauw samen te werken met verschillende instellingen houdt Biogas-E een stevige voet in de praktijk. De technologische innovatie binnen de sector wordt via de coördinatie van en deelname aan verschillende onderzoeksprojecten sterk opgevolgd. Vanuit kennis en ervaring tracht Biogas-E de overheid op een objectieve manier te informeren om de ontwikkeling van anaerobe vergisting in Vlaanderen te stimuleren. 

FEBIGA

FeBiGa, Federatie van Belgische Biogasbedrijven, vertegenwoordigt 95% van alle Vlaamse grote biogasbedrijven met een totaal geïnstalleerd vermogen van 100 MW. Biogasproductie uit afvalwaterzuivering (UASB), rioolwaterzuivering (RWZI), stortgas, GFT- en pocketvergisting wordt niet door FeBiGa vertegenwoordigd. FeBiGa wil als beroepsfederatie van biogasbedrijven een betrouwbare gesprekspartner zijn voor overheidsinstanties en de politieke wereld, ministers en kabinetten. Het centrale doel is om de maatschappelijke ondersteuning voor de Vlaamse biogasbedrijven te verhogen door te werken aan de geloofwaardigheid van de biogassector. Biogasbedrijven willen in de toekomst als vaste waarde worden beschouwd op het vlak van hernieuwbare energie én hun maatschappelijke bijdragen op het vlak van leefmilieu en landbouw gevaloriseerd zien. 

Biorefine Cluster Europe

Biorefine Cluster Europe is een initiatief uitgaande van de Universiteit Gent om bruggen te slaan tussen verschillende Europese projecten rond nutriënten- en energierecuperatie. De cluster wil de interactie tussen de verschillende projecten en partners stimuleren, de zichtbaarheid van de projecten verhogen en bioraffinage op de kaart zetten. Door de samenwerking tussen projecten te faciliteren en te stimuleren wil Biorefine Cluster Europe finaal de recuperatie van nutriënten en energie uit biogebaseerde bronnen zowel op de politieke agenda zetten als onder de aandacht brengen bij de industrie. 

Met de steun van:

logo vlaio

Europese Commissie

 
Datum