eigen_frontfoto

Energie en klimaat als transversaal thema

Vlaamse Regering

Het Vlaamse beleid inzake energie en klimaat heeft een impact op alle geledingen van de maatschappij en raakvlakken met quasi alle beleidsdomeinen. In het Regeerakkoord werd reeds het voorstel gedaan om energie en klimaat aan te duiden als transversaal thema. Dit voorstel is ondertussen aangenomen door de Vlaamse Regering

Concreet betekent dit dat de uitvoering van het energie- en klimaatbeleid op een gecoördineerdere manier kan plaatsvinden. Als Vlaams minister voor energie en omgeving zal Zuhal Demir de uitvoering van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 en de Vlaamse klimaatstrategie 2050 coördineren. In samenwerking met de bevoegde ministers zullen prioritaire, overheidsbrede en geïntegreerde doelstellingen vastgelegd worden. Met deze gecoördineerde aanpak wil de minister de planlast verminderen en meer focussen op de uitvoering van het beleid.

Biogas-E is er van overtuigd dat een meer gecoördineerde aanpak van het energie- en klimaatbeleid de weg vooruit is. De biogassector is immers niet op te delen in een beleidsdomein en dat heeft in het verleden tot tegenstrijdige overheidsbeslissingen geleid. Een centrale benadering kan voor een efficiëntere ontwikkeling van de sector zorgen.

In dezelfde nota aan de Vlaamse Regering werd ook een lijst opgenomen met de aanduiding van de verantwoordelijke entiteit voor de uitvoering van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021 – 2030. De volledige lijst kan hier geraadpleegd worden.

foto: © vlaanderen.be

Datum publicatie