eigen_frontfoto

Hoe ziet de biogassector in Vlaanderen er vandaag uit?

De biogassector in Vlaanderen telt eind 2016 41 grootschalige agro-industriële vergisters met een totaal geïnstalleerd vermogen van 113,07 MWe en 61 kleinschalige biogasinstallaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 881 kWe. Daarnaast komt biogas ook vrij bij industriële anaerobe waterzuiveringsinstallaties, uit slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties en uit afvalstorten. Eind 2016 waren er 14 industriële anaerobe waterzuiveringsinstallaties van drank-, voeding-, en papierbedrijven, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 10,3 MWe, 14 rioolwaterzuiveringsinstallaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 4,1 MWe en tenslotte zijn er 13 installaties die biogas opvangen uit afvalstorten met een totaal geïnstalleerd vermogen van 15,3 MWe.

De subdoelstelling voor groene stroom uit biogas werd vastgelegd op 760 GWh tegen 2020. De totale groene stroomproductie uit biogas bedroeg in 2016 789[1] GWh (VEA, 2017). Dit is een toename van 31,2 GWh ten opzichte van 2015 of een procentuele stijging van 4,1 %. De groene stroomproductie uit biogas stijgt hiermee voor het eerst boven de doelstelling van 760 GWh tegen 2020. De productiecijfers blijven dus stijgen, maar minder sterk dan de afgelopen jaren. Ter vergelijking steeg de productie in 2014 nog met 14 % en in 2015 met 8 %. Dit wijst op een matuur geworden sector die steeds efficiënter werkt en waarbij de bestaande installaties de maximaal haalbare productie stilaan bereiken.

De productie van groene stroom uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) en industriële anaerobe afvalwaterzuivering (AWZI) blijft stijgen, net als de voorbije twee jaar. Voor RWZI’s steeg de productie van 12,2 GWh tot 14,1 GWh en voor AWZI’s van 34,7 GWh tot 41,9 GWh. De productie uit stortplaatsen daalt lichtjes, wat een verderzetting is van de trend van de laatste jaren. De grootste stijging (23,0 GWh) bevindt zich nog steeds in de groep van de grote agro-industriële vergisters. Het aantal agro-industriële vergisters blijft gelijk ten opzichte van 2015, maar enkele installaties kenden een uitbreiding van hun capaciteit. De totale vergunde verwerkingscapaciteit van de grote agro-industriële installaties bedroeg eind 2016, 2 891 000 ton/jaar, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 113,07 MWe.

bruto groene stroomproductie uit verschillende biogastechnologieën

Naast groene stroom produceert de biogassector ook groene warmte via de verbranding van het biogas in een WKK motor. De totale groene warmteproductie uit biogas bedroeg in 2016, 1019 GWh (VEA, 2017). Dit is maar liefst 11,1 % van de doelstelling voor de totale groene warmteproductie in Vlaanderen tegen 2020.

bruto groene warmteproductie uit biogsinstallaties

Op jaarlijkse basis publiceert Biogas-E een voortgangsrapport waarin de belangrijkste statistieken, zoals het aantal biogasinstallaties, de hoeveelheid groene stroomproductie en hoeveelheid groene warmteproductie uit biogas aan bod komen. Het voortgangsrapport is gratis beschikbaar voor onze leden. Niet-leden kunnen het rapport aanschaffen voor de prijs van € 25. 

Wilt u het voortgangsrapport als niet lid ontvangen? Vul uw gegevens hier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.