eigen_frontfoto

Energie

De Belgische doelstellingen voor hernieuwbare energie

De Belgische doelstelling met betrekking tot hernieuwbare energie bestaat erin om volgens richtlijn 2009/28/EC 13 % van het bruto finaal energiebruik in te vullen met hernieuwbare energiebronnen tegen 2020. Om deze federale doelstelling te halen, legt de Vlaamse Regering een beleidsdoelstelling van 10,5 % hernieuwbare energie tegen 2020 vast. Dit komt overeen met en absolute hoeveelheid hernieuwbare energie van 25.074 GWh. De doelstelling voor groene stroom werd vastegelegd op 11.577 GWh, voor groene warmte op 9.197 GWh en het overige aandeel is afkomstig van groen transport.

De biogassector in Vlaanderen draagt op vandaag reeds bij aan twee van deze drie doelstellingen. In 2015 leverde de biogassector 10,2 % van de groene stroom en 14,2 % van de groene warmte uit hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen. De subdoelstelling voor groene stroom uit biogas werd vastgelegd op 760 GWh tegen 2020. Meer cijfers over de Vlaams biogassector vindt u bij 'de Biogassector in cijfers'.

  Energiedecreet en Energiebesluit

  Belangrijk voor producenten van biogas en producenten van hernieuwbare energie in de bredere zin is de regeling van de toekenning van steun onder de vorm van groene stroom- en warmte-krachtcertificaten, die in het energiedecreet en energiebesluit wordt opgenomen. Wat voordien door enkele tientallen teksten werd gereguleerd is sinds 8 januari 2009 overkoepelend samengebracht in het Energiedecreet. Het Energiedecreet heeft tot doel de werking van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt en de continuïteit van de energievoorziening in het Vlaamse gewest te waarborgen. Daarnaast stimuleert het energiedecreet de energie-efficiëntie, energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe en duurzame energie. 

  De uitvoering van de wetgeving beschreven in het Energiedecreet is samengebracht in het energiebesluit van 19 november 2010. Hierin wordt onder andere vastgelegd dat de VREG instaat voor de toekenning van groene stroom- en warmte-krachtcertificaten. De aanvraag van de certificaten verloopt via het VEA. Meer informatie over de steunregeling via certificaten kunt u terugvinden op de pagina groene stroom en warmte-krachtcertificaten.

  Meer informatie over dit onderwerp

  Het volledige Energiedecreet.

  Het volledige Energiebesluit.