eigen_frontfoto

Exploitatiesteun voor Biomethaan

Ter ondersteuning van biomethaan is enerzijds een investeringssubisidie mogelijk via de call groene warmte. Lees hier meer over de call groene warmte voor biomethaan. Anderzijds is ook een vorm van exploitatiesteun mogelijk. Exploitatiesteun via groene stroom en warmte-krachtcertificaten is enkel mogelijk wanneer het biogas wordt opgewaardeerd tot biomethaan, getransporteerd wordt via het aardgasnet om vervolgens opnieuw in een externe WKK te worden benut. Dit kan nuttig zijn wanneer de externe WKK geplaatst wordt op een site met een grote warmtevraag, waardoor de restwarmte van de WKK efficiënter benut kan worden.

Het VEA beschouwt in deze situatie beide sites als één project. Dit impliceert dat beide sites voor de duurtijd van de steunperiode aan elkaar verbonden moeten blijven en een engagement met elkaar aangaan. Deze vorm van exploitatiesteun valt te combineren me de call groene warmte omdat de opwerkingsinstallatie voor de zuivering van biogas tot biomethaan niet wordt gezien als een onderdeel van de biogasinstallatie onder de regeling van de groenestroom- en warmte-krachtcertificaten.

Om warmte-krachtcertificaten te kunnen verkrijgen moet de installatie voldoen aan de voorwaarden voor een kwalitatieve WKK, waaronder het referentierendement. Het referentierendement voor een WKK op biomethaan wordt gelijkgesteld en deze van aardgas, namelijk 53% voor installaties vanaf 2016. Voor WKK op biogas bedraagt het referentierendement 42%.

Datum