eigen_frontfoto

Inputstromen

Duurzaamheidscriteria

Installaties, waaronder ook biogasinstallaties, die energie produceren uit biomassa moeten voldoen aan duurzaamheidscriteria voor het verkrijgen van hun groenestroomcertificaten. Samengevat zijn deze criteria:

  • De gemiddelde broeikasgasemissiereductie bedraagt minstens 70 %. Voor elke levering1 van biomassa afzonderlijk moet minstens een broeikasgasemissiereductie van 60 % gegarandeerd worden.
  • Het biogas mag niet geproduceerd zijn uit grondstoffen, verkregen van een land met een grote biodiversiteit, van land met hoge koolstofvoorraden (bijvoorbeeld bos, grasland, waterrijke gebieden) of land dat vroeger veengebied was.
  • De teelt van grondstoffen voor de productie van biogas moet voldoen aan specifieke landbouwverordeningen van de EU (cfr. EG verordening nr. 73/2009)

1Onder levering wordt hier verstaan een hoeveelheid biomassa die wordt ingezet voor energieproductie en waarvoor de fysieke en duurzaamheidseigenschappen voor de gehele levering gelijk zijn. Een levering kan bestaan uit meerdere ladingen van vrachtwagens of schepen.

Uit de Biograce II rekentool, die mede ontwikkeld werd door de VREG, blijkt dat biogasinstallaties, die werken met de courante inputsromen, reeds ruimschoots aan de voorwaarde voor 70% broeikasgasemissiereductie voldoen. Het VEA oordeelt dan ook dat voor biogasinstallaties geen bijkomende rapportage noodzakelijk is. 

VLAREMA

Dit thema wordt binnenkort omschreven. Voor vragen kunt u steeds contact opnemen via info@biogas-e.be.