eigen_frontfoto

Deep Dive study

Deep Dive study Green Gas Platform: a roadmap for anaerobic digestion by 2050

Dit project is opgezet door het Green Gas Platform (www.greengasplatform.be) als een vervolgtraject op de studie ‘Biomethaan potentieel voor injectie in België’. Deze studie toonde duidelijk aan dat de biogassector in België nog sterk kan groeien ten opzichte van de huidige situatie. Met de ‘Deep Dive Study’ wil het Green Gas Platform een volgende stap zetten en onderzoeken hoe het biogaspotentieel  effectief kan ontwikkeld worden en op welke manier.

Het antwoord op deze onderzoeksvragen wordt in verschillende stadia onderzocht, om uiteindelijk te komen tot een routekaart voor biogas in België tegen 2050.

  1. Afbakenen van relevante landbouwzones. Gemeenten worden onderverdeeld in zones, waarbij de groepering gebeurt op basis van overeenkomstig biogaspotentieel.
  2. Karakterisatie van de zones. De eigenschappen van elke zone worden verder onderzocht om het meest geschikte type vergisting te identificeren.
  3. Economische analyse van biogasmodellen. Een kostenanalyse wordt opgemaakt van de verschillende biogasmodellen, geïdentificeerd in stap 2, om de totale budgettering in kaart te brengen.  
  4. Externaliteiten kwantificeren. De positieve externaliteiten van de verschillende biogasmodellen worden gekwantificeerd, om de maatschappelijke impact van het biogaspotentieel in kaart te brengen. Daarnaast wordt ook de economische meerwaarde van deze externaliteiten onderzocht.
  5. Roadmap opstellen. Op basis van het potentieel, de biogasmodellen, de financiële impact en de mogelijke externaliteiten zal een ontwikkelingstraject opgesteld worden voor de biogassector in België.  
DDS schema

 

Resultaten

 

Start project
Einde project