eigen_frontfoto

technisch-meststoffen

Waardecreatie voor digestaat

Door de verwerking van mest, energie-gewassen en nevenstromen van de voedingsnijverheid (OBA) in biogasinstallaties ontstaat een aanzienlijke hoeveelheid digestaat. Voor de biogassector is de verwerking van digestaat een grote kostenpost en dit weegt op de rendabiliteit van de sector. Nutriƫnten (N,P) uit digestaat worden op vandaag reeds gevaloriseerd via de afzet van digestaat op (Vlaamse) landbouwgrond. Echter, door het heersende nutriƫntenoverschot in Vlaanderen wordt het teveel aan digestaat verwerkt in biologische verwerkingsinstallaties.