eigen_frontfoto

Oproep inzendingen Ivan Tolpe prijs 2021

ivan tolpe

Het Vlaams coördinatiecentrum voor Mestverwerking, kortweg VCM, organiseert tweejaarlijks de ‘Ivan Tolpe prijs voor innovatie in de mestverwerking’. Met deze prijs wil VCM innovatieve technologieën die bijdragen aan een duurzame en kostenefficiënte mestverwerking ondersteunen.

De 'Ivan Tolpe' prijs wordt sinds 2015 georganiseerd als eerbetoon aan wijlen Ivan Tolpe, een pionier in de mestverwerking in West-Vlaanderen. Alle ideeën, zowel uit binnen- als buitenland,  die omgaan met een vraaggedreven probleem uit de sector (procesoptimalisatie, energie-efficiëntie, valorisatie van nutriënten uit mest, etc.) kunnen ingediend worden.

In 2021 wordt de 'Ivan Tolpe prijs' opnieuw uitgereikt. VCM ontvangt graag nieuwe voorstellen van innovatieve technologieën die bijdragen aan een duurzame en kosten efficiënte mestverwerking. Het deelnameformulier en het wedstrijdreglement kan u via deze link raadplegen. Het ingevulde deelnameformulier moet ingediend worden voor vrijdag 23 oktober 2020 via info@vcm-mestverwerking.be.

bron: VCM

Datum publicatie