eigen_frontfoto

Investeringssteun voor kleinschalige vergisting

Vanaf 1 januari 2018 hebben kleinschalige biogasinstallaties die het biogas valoriseren in een warmtekrachtkoppeling (WKK) met een vermogen tot en met 10 kWe recht op een investeringssteun ter vervanging van de vroegere groene stroom- en warmtekrachtcertificaten. De hoogte van de investeringssteun bedraagt 65% van de in aanmerking komende kosten voor kleine ondernemingen, 55% van de in aanmerking komende kosten voor middelgrote ondernemingen en 45% van de kosten voor grote ondernemingen. Quasi alle landbouwbedrijven vallen onder kleine ondernemingen, namelijk ondernemingen met minder dan 50 personeelsleden. De investeringssteun is bijkomend beperkt tot 4.700 €/kWe. Voor een installatie van 10 kWe kan er dus maximaal een premie van €47.000 bekomen worden. Ook bedrijven die niet aangesloten zijn op het net komen in aanmerking voor de steun.

De aanvraag voor de investeringssteun verloopt via het Vlaams Energieagentschap (VEA). Het VEA stelt twee formulieren ter beschikking. Eén voor de steunaanvraag van de eigenaar van de pocketvergister en één voor de aanmelding van een bepaald type installatie. De aanmelding van een type installatie gebeurt in de praktijk door de fabrikant van vergistingsinstallaties. Deze aanmelding is noodzakelijk om te bepalen of dit type installatie in aanmerking komt voor investeringssteun. Zodra het type goedgekeurd is, zal deze opgenomen worden in het aanvraagformulier dat bestemd is voor de eigenaar en de lijst met goedgekeurde type installaties.

Voor de toekenning van de investeringssteun behandelt het VEA de aanvragen in de volgorde waarin ze worden ingediend. De premies worden toegekend tot het budget voor het desbetreffende jaar is opgebruikt. Jaarlijks wordt rekening gehouden met een toename van 14 installaties. De aanvraag werkt met terugwerkende kracht zodat elke installatie zonder startdatum voor 1 januari 2018, onder de nieuwe regeling valt. De startdatum voor pocketvergisters wordt bepaald op basis van de goedkeuringsdatum van het AREI-verslag. 

De omschakeling naar investeringssteun brengt steunzekerheid met zich mee voor de aanvrager, gezien hij de steun ontvangt op het moment van de investering. De voorgestelde investeringssteun ligt lager dan de steun die via de certificaten over 10 jaar zou toegekend worden. Dit komt onder meer omdat rekening wordt gehouden met een hogere waarde van onmiddellijk toegekende investeringssteun. Daarnaast werd de steun ook verlaagd om ruimte te creëren voor een groei van het aantal aanvragen. De aanvragers zullen ook minder administratieve kosten hebben dan in het huidige systeem waarin regelmatige rapportering vereist was.

Steunaanvraag indienen

De aanvraag voor investeringssteun verloopt online via de site van het VEA. De aanvraagformulieren zijn hier beschikbaar. U moet over minimaal volgende gegevens beschikken om een aanvraag in te dienen:

  • AREI-keuringsverslag
  • alle bewijsstukken van de totale kosten
  • het ondertekeningsformulier
  • kopie van de id-kaart van de eigenaar van de installatie

Meer informatie over de aanvraagprocedure via energiesparen.be

Datum