eigen_frontfoto

Investeringssteun voor kleinschalige vergisting

Vanaf 1 januari 2018 hebben kleinschalige biogasinstallaties die biogas valoriseren in een warmtekrachtkoppeling (WKK) met een vermogen tot en met 10 kWe recht op een investeringssteun ter vervanging van de vroegere groene stroom- en warmtekrachtcertificaten. Sinds 1 januari 2022 werd investeringssteun voor micro-WKK's die gebruik maken van een fossiele brandstof afgeschaft. 

De hoogte van de investeringssteun bedraagt 65% van de in aanmerking komende kosten voor kleine ondernemingen, 55% voor middelgrote ondernemingen en 45% voor grote ondernemingen. Quasi alle landbouwbedrijven vallen onder kleine ondernemingen, namelijk ondernemingen met minder dan 50 personeelsleden. Investeringssteun is bijkomend beperkt tot €4.700 per kWe. Voor een installatie van 10 kWe kan er dus maximaal een premie van €47.000 bekomen worden. De premie kan niet gecumuleerd worden met andere investeringssteun, groenestroom-, warmtekracht- of groenewarmte-certificaten van de Vlaamse Overheid voor dezelfde investering.

De aanvraag voor de investeringssteun verloopt via het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Het VEKA stelt twee formulieren ter beschikking: één voor de aanmelding van een type-installatie en één voor de steunaanvraag van de eigenaar van bijvoorbeeld de kleinschalige biogasinstallatie. Aanmelding van een type-installatie gebeurt eenmalig, in de praktijk door de fabrikant van de installatie. Pas na aanmelding en erkenning, wordt deze opgenomen in het aanvraagformulier dat bestemd is voor de eigenaar en kan investeringssteun voor die type-installatie worden aangevraagd.

Voor de toekenning van de investeringssteun behandelt het VEKA de aanvragen in de volgorde waarin ze worden ingediend. Premies worden toegekend tot het budget voor het desbetreffende jaar is opgebruikt. De aanvraag werkt met terugwerkende kracht zodat elke installatie zonder startdatum voor 1 januari 2018, onder de nieuwe regeling valt. De startdatum voor boerderijschaalvergisters wordt bepaald op basis van de goedkeuringsdatum van het AREI-verslag. 

De omschakeling naar investeringssteun brengt steunzekerheid met zich mee voor de aanvrager, gezien deze steun ontvangt op het moment van de investering. De voorgestelde investeringssteun ligt lager dan de steun die via de certificaten over 10 jaar zou toegekend worden. Dit komt onder meer omdat rekening wordt gehouden met de hogere waarde van onmiddellijk toegekende investeringssteun. Daarnaast werd de steun ook verlaagd om ruimte te creëren voor een groei van het aantal aanvragen. De aanvragers zullen ook minder administratieve kosten hebben dan in het huidige systeem waarin regelmatige rapportering vereist was.

De voorwaarden en aanvraagprocedure kunnen worden geraadpleegd via deze link.

Datum