eigen_frontfoto

VLIF-oproep voor innovatieve projecten in de landbouw staat open

Innovatie

Van 17 maart tot en met 30 april loopt een nieuwe VLIF-oproep die het mogelijk maakt steun te verkrijgen voor de realisatie van innovatieve projecten gericht op de productie, de verwerking of de afzet van landbouwproducten. Via deze oproep wil de Vlaamse overheid landbouwers verder ondersteunen alsook stimuleren om innovaties na te streven die een mogelijke oplossing kunnen bieden voor huidige uitdagingen op economisch en maatschappelijk vlak. De focus kan daarbij liggen op circulaire landbouw, digitalisering,…

De oproep voorziet een totaalbudget van €3,5 miljoen, waarvan €2 miljoen direct gekoppeld is aan investeringen in kader van het economisch herstel na corona. De overige €1,5 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor alle innovaties. Steun bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele investeringskosten. Zowel individuele landbouwers als een groep van landbouwers kunnen een steunaanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij. De maximale subsidie per project bedraagt respectievelijk €200.000 en €300.000, en is aanvullend op de gewone investeringssteun.

Meer informatie over de voorwaarden en het indienen van de aanvraag vindt u hier.
 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie