eigen_frontfoto

Brochure over ammoniumsulfaat

Stripping

Praktische informatie over ammoniumsulfaat werd gebundeld in een toegankelijke brochure door Nutricycle Vlaanderen, het nutriëntenplatform van Vlaanderen. De brochure focust voornamelijk op ammoniumsulfaat uit chemische luchtwassers (spuiwater), een waardevolle stikstof- en zwavelmeststof die dienst kan doen als kunstmestvervanger. De productie, de eigenschappen en het gebruik ervan komen aan bod alsook het economische, praktische en wetgevende luik. 

Verder wordt in de brochure kort ingezoomd op stripping-scrubbing. Via stripping-scrubbing kan ammoniak, bijvoorbeeld onder de vorm van ammoniumsulfaat, worden gerecupereerd uit de dunne fractie van digestaat. Op heden wordt het ammoniumsulfaat geproduceerd door stripping-scrubbing, in tegenstelling tot bij chemische luchtwassers, nog niet erkend als kunstmestvervanger. Het statuut van deze meststof zou echter kunnen wijzigen in de toekomst, naar aanleiding van de eerdere SafeManure-studie en het in aanmerking komen van ammoniumzouten als RENURE (REcovered Nitrogen from manURE).

De brochure kan geraadpleegd worden via volgende link.

 

Foto: © Departement Groene Chemie en Technologie – Universiteit Gent

Datum publicatie