eigen_frontfoto

Milvus consulting nv

Milvus consulting is een gespecialiseerd adviesbureau en is actief met de merken OLFASCAN en ECO-SCAN.

OLFASCAN OLFASCAN is sinds jaar en dag de toonaangevende expert in Vlaanderen op het gebied van geurhinder en begeleidt vele biogasinstallaties om deze problematiek onder controle te houden. Naast het uitvoeren van metingen en opvolgen van luchtzuiveringsinstallaties zijn we ook actief op het vlak van ventilatie, luchthuishouding en communicatie met overheid en omgeving.
   
ECO-SCAN ECO-SCAN bekijkt de milieu-impact op een breder vlak en heeft alle nodige kennis en ervaring in huis voor het opstellen van milieu-effectrapporten of mer-ontheffingen. Daarnaast zijn we ook deskundige op het vlak van stikstofemissies en de impact ervan op verzuringsgevoelige gebieden in de omgeving.

 

Contact
nico.raes@olfascan.com 
0486/16 48 15 

Website: www.olfascan.com