eigen_frontfoto

Eerste delen VEKA-rapport 2021 gepubliceerd

VEKA-rapport

Via een stakeholderoverleg kon t.e.m. 6 juni feedback worden aangeleverd aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) op onderstaande delen van het ontwerprapport 2021:

  • Deel 1 heeft betrekking op de onrendabele toppen en bandingfactoren voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2022, waaronder biogasinstallaties en kwalitatieve WKK's op biogas
  • Deel 2 bevat actualisaties van de bandingfactoren voor bestaande PV- en windenergieprojecten
  • Deel 3 evalueert het quotumpad en de productiedoelstellingen voor groene stroom en WKK 

De definitieve versies van deel 2 en 3 zijn reeds vrij te raadplegen via volgende link. In deel 3 wordt onder andere een inventaris of prognose getoond van de bijdrage van verschillende hernieuwbare energiebronnen aan de jaarlijkse groenestroomproductie. In 2019 werd met een door het VEKA ingeschatte productie van 724 GWh de beoogde subdoelstelling voor biogas niet behaald. De productieafwijking was volgens het VEKA te wijten aan het stopzetten en/of minder draaien van een paar installaties, en aan een aantal projecten die (nog) niet werden gerealiseerd. In het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 werd rekening gehouden met deze laatste prognoses, waardoor de subdoelstelling voor 2020 lager ligt dan die voor 2019. De in het rapport weergegeven productiecijfers en bijhorende afwijking voor 2020 zijn gebaseerd op voorlopige cijfers, en dus nog onder voorbehoud.

Op de definitieve versie van deel 1 is het voorlopig nog even wachten. Ook een overzicht van de reacties op de ontvangen stakeholdercommentaren, van onder andere Biogas-E, zal later nog beschikbaar worden gesteld. Wordt dus vervolgd.

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie