eigen_frontfoto

VREG maakt energiedata toegankelijker

brandstofmix vlaanderen

Met de lancering van een nieuwe webpagina wil de VREG de energiedata toegankelijker, overzichtelijker en visueler maken. Op de website kunnen data voor elektriciteit, aardgas, warmte en koude, steuncertificaten en garanties van oorsprong eenvoudig geraadpleegd worden. Deze webpagina is een aanvulling op de jaarlijkse uitgebreide marktrapporteringen, en moet iedereen in staat stellen zelf met de energiedata aan slag te gaan.  

foto: © Fré Sonneveld via Unsplash

Datum publicatie