eigen_frontfoto

Consultatie herziening Technisch Reglement Distributie Gas

gasnet

De VREG heeft een grondige herziening van het Technisch Reglement Distributie Gas (TRDG) opgesteld, waarvan de ontwerptekst nu ter consultatie voorligt. De aanleiding van de herziening is een belangrijke revisie van het Technisch Regelement Distributie Elektriciteit, die noodzakelijk was om in lijn te zijn met nieuwe Europese regelgeving. De VREG wenst een aantal van de aanpassingen ook mee op te nemen in het TRDG. Daarnaast wil de VREG de verantwoordelijkheden bij de injectie van gas, waaronder biomethaan, verduidelijken. In het huidig TRDG is de verantwoordelijkheid over een gasinjectiestation, of onderdelen daarvan, niet gedefinieerd. In het huidig voorstel (art. 2.2.42 en 2.2.43) wordt de verantwoordelijkheid over de aanleg, en het beheer en onderhoud, van installaties voor de odorisatie en de meting van de kwaliteit van het gas, die nodig zijn in geval van injectie in het aardgasdistributienet, bij de distributienetbeheerder gelegd.

Een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen is hier terug te vinden. De consultatie loopt nog tot en met 2 oktober 2021. Reageren kan door het feedbackformulier op de sturen naar netbeheer@vreg.be.

foto: © T K via Unsplash

Datum publicatie