eigen_frontfoto

VREG lanceert simulator nieuwe nettarieven 2022

Elektriciteit

De VREG lanceerde recent een simulator waardoor het voor gezinnen en kleine bedrijven aangesloten op het laagspanningsnet mogelijk wordt om een beter zicht te krijgen op de impact van de invoering van het capaciteitstarief op hun elektriciteitsfactuur. De tariefstructuur voor grotere verbruikers was vaak al deels gebaseerd op capaciteit. Raadpleeg het persbericht van de VREG hieromtrent en krijg alvast een overzicht van enkele simulatievoorbeelden en algemene tendensen. Meer informatie over de nieuwe nettarieven wordt hier door de VREG samengevat.

Enkele maanden terug werd beslist om de invoering van het capaciteitstarief met zes maanden (naar 1 juli 2022) uit te stellen. Lees hier het eerdere bericht daaromtrent. 

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie