eigen_frontfoto

Green Logix Biogas (BioEnergy)

Green Logix Biogas baat sinds de overname in 2014 BioEnergy uit, dat zich toelegt op de biologische verwerking van de bijproducten van Farm Frites Lommel. Bij de productie van aardappelproducten komen er belangrijke hoeveelheden nevenproducten vrij. BioEnergy zet deze reststromen om in biogas bestemd voor de productie van groene elektriciteit, stoom, warm water, gezuiverd water en plantaardige meststoffen voor de landbouw.

Meer specifiek wint de installatie van BioEnergy een belangrijke hoeveelheid energie uit 80.000 ton/jaar reststromen van Farm Frites, en zuivert het ook 80.000 m3/jaar water op tot lozingsniveau. De biomeststoffen worden gevaloriseerd in de landbouw. BioEnergy verwerkt bijkomend jaarlijks 40.000 ton agrarische reststromen en bijproducten van de nabij gelegen voedingsindustrie.

Green Logix Biogas werkt aan een innovatief strategisch plan voor 2022 met nieuwe valorisatiemogelijkheden voor reststromen. De groep ambieert hiermee de effectieve realisatie van een volledige gekoppelde groene power plant, die alle beschikbare productietechnologieën op één unieke site verenigt.

 

Green Logix Cogeneration is een bedrijf gespecialiseerd in de geïntegreerde productie van hernieuwbare energie ten voordele van industriële grootverbruikers. Hierbij maakt het gebruik van de technologie van warmtekrachkoppeling (WKK), waarbij de gelijktijdige productie van warmte én elektriciteit op ieder moment wordt afgestemd op de ogenblikkelijke vraag.

Voor Farm Frites Lommel stond Green Logix Cogeneration in voor een WKK-installatie met een elektrisch vermogen van 5,4 MW. De hete rookgassen aan de uitlaat van de gasturbine worden gebruikt als aanvoer in een bijstookketel, waar water wordt omgezet in stoom. Door de hete rookgassen te gebruiken als aanvoer in de ketel kan met een beperkte toevoer van aardgas een maximale capaciteit van 36 ton stoom per uur worden bereikt. De gecombineerde productie van elektriciteit en warmte gebeurt op deze manier efficiënter. Bijkomend wordt de restenergie in de rookgassen benut voor de productie van warm water, die wordt aangewend in nevenprocessen van het verwerkingsproces. De besparing in primaire energie ten opzichte van een situatie met gescheiden elektriciteits- en warmteproductie wordt begroot op minstens 20%. Op deze manier ondersteunt de WKK-installatie de participatie van Farm Frites in de Vlaamse energiebeleidsovereenkomsten.

 

Contact: 
Serge Roemers
serge.roemers@gldc.be
+32 11 52 14 14