eigen_frontfoto

De Europese biogas- en biomethaansector in 2020

EBArapport

Eind november publiceerde de European Biogas Association (EBA) haar jaarlijks statistisch rapport. Dit omvat de meest actuele informatie over en analyses van de Europese biogas- en biomethaansector in 2020, alsook een vooruitblik op (midden)lange termijn.

EBA becijferde een productie aan biogas en biomethaan die gelijk staat aan 4,6% van de Europese gasvraag in 2020. In absoluut aantal ligt dit reeds hoger dan het aardgasverbruik in België. Het rapport toont aan dat de biomethaanproductie in 2020 het sterkst is gegroeid op jaarbasis tot dusver, en dit ondanks de coronacrisis, met een ingeschatte toename van 6,4 TWh ten opzichte van 2019. Dit valt hoofdzakelijk toe te schrijven aan de snelle ontwikkelingen in Frankrijk. Bovendien wordt de groei in 2021 verwacht nog groter te zijn volgens de huidige vaststellingen. Tegen 2050 zou biomethaan kunnen instaan voor 30 – 40% van het totale Europese gasverbruik, uitgaande van een afname van dit gasverbruik in de komende periode. Biomethaan kan dus een cruciaal onderdeel worden van de energiemix. Echter, om de volle 100% aan hernieuwbaar gas te bekomen, zullen ook andere gassen dan biomethaan nodig zijn, met een hoofdrol weggelegd voor groene waterstof. Interactie en differentiatie tussen het inzetten van beide wordt een uitdaging voor de komende jaren. Het rapport onderschrijft verder de steeds duidelijker wordende shift naar het gebruik van duurzame feedstocks voor de productie van biogas en biomethaan, met een (verdere) uitfasering van energiegewassen als input.

De elfde editie van dit rapport omvat naast een Europees overzicht ook 22 gedetailleerde nationale analyses (waaronder die van België), die de ontwikkeling van de plaatselijke biogassectoren toelichten en mogelijke (inter)nationale samenwerking kunnen ondersteunen. Verder wordt, gezien het geïdentificeerde belang van biomethaan in transport als mogelijkheid voor snelle decarbonisatie, ingezoomd op het gebruik van bio-LNG en bio-CNG. Ook zijn er hoofdstukken toegewijd aan toekomstperspectieven, recente beleidstrends en jobcreatie. 

Een samenvatting van het EBA Statistical Report 2021 is terug te vinden op de website van EBA, samen met informatie over de aankoop van het volledige rapport.

Merk ook op dat recent, in kader van het DiBiCoo EU project, het 'Biogas and Gasification Matchmaking Platform' werd gelanceerd. Dit platform kan een waardevolle tool zijn voor technologieleveranciers om mogelijke samenwerkingen te identificeren met projectontwikkelaars of om beter zicht te krijgen op relevante (EU-)projecten. Lees het persbericht van EBA hieromtrent voor meer informatie.

 

Foto: © EBA / Pixabay


 

Datum publicatie