eigen_frontfoto

Overzichtsrapport biogassector 2021 Wallonië

panorama biogaz

Naar jaarlijkse gewoonte publiceert Valbiom een overzichtsrapport over de biogassector in Wallonië. Recent werd de editie van 2021 gepubliceerd. Laten we eens over de taalgrens heen kijken, en hun belangrijkste conclusies samenvatten.

Terwijl er in 2019 nog 55 vergisters operatief waren, daalde het aantal in 2020 tot 54 installaties. Meer specifiek, stopte er 1 stortgasplaats met de productie van biogas. Verder wordt 2020 gemarkeerd als het jaar waar de eerst opwaarderingsinstallatie van biogas tot biomethaan operationeel werd. Een overzicht vindt u terug in de tabel. Vernieuwing is ook op komst, omdat er verschillende installaties nog in opbouw zijn.

Categorie Aantal vergisters eind 2020
Agro-industriële 33
AWZI 4
RWZI 7
GFT 2
Stortplaatsen 8
Totaal 54

 

Net als in Vlaanderen, valoriseren de meeste installaties hun biogas in een lokale WKK. De totale geïnstalleerde elektrische capaciteit bedroeg 42,5 MWe. In 2020 was de biogassector goed voor een productie van 223 GWh groene stroom en 276 GWh groene warmte. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2019. 

Het digestaat van GFT-installaties wordt doorgaans gecomposteerd. Bij de agro-industriële vergisters, wordt het digestaat vaak ruw of na scheiding (bij 7 bedrijven) uitgereden op het land. Slechts 1 installatie droogt hier nog het digestaat na scheiding. Bij AWZI en RWZI’s wordt het natte digestaat vaak gedroogd of opgezuiverd via de productie van struviet.

Meer info: website Valbiom

 

Datum publicatie