eigen_frontfoto

Nieuwe call groene warmte

brainstorm

De Vlaamse overheid lanceert opnieuw een call groene warmte voor wie wil investeren in de productie van groene warmte, recuperatie van restwarmte of energie-efficiënte stadsverwarming. De oproep opent op 2 mei en sluit af op 16 mei 2022. Er is een budget gereserveerd van 32 miljoen euro. Meer informatie over de call groene warmte: website Biogas-E of raadpleeg de webinars van het VEKA. In het najaar zal een tweede call georganiseerd worden met een budget van ongeveer 10 miljoen euro.

Relevant voor biogasprojecten: enkel de groenewarmte-installatie komt in aanmerking voor steun, maw de stookinstallatie die het biogas valoriseert. De productie van het biogas valt niet onder de scope van de call groene warmte.

foto: ©Pixabay

Datum publicatie