eigen_frontfoto

Innolab

Innolab is een laboratorium die een brede waaier aan diensten aanbiedt in kader van biogasproductie, waterzuivering en de analyse van biomassa en mest. Wij zijn een onderzoeks- en dienstverleningslaboratorium met meer dan 10 jaar ervaring in de volledige analytische en procestechnische begeleiding van biologische zuiverings- en verwerkingsinstallaties.

Verder is Innolab gespecialiseerd in de analyse en monstername van mestproducten.

Ontdek de meerwaarde van Innolab voor uw bedrijf tijdens het bezoek van onze site!

Image
innolab