eigen_frontfoto

Verzamelbesluit VII – wijziging Energiebesluit

biomassa

Update - Na advies van de Raad van State wijzigde de Vlaamse Regering het Energiebesluit definitief op 8 juli (zie bijlages).

Een nieuw verzamelbesluit werd voor de tweede keer principieel goedgekeurd op 6 mei, waarna de Raad van State nog advies moet leveren. Tegen het zomerreces wordt verwacht dat de verschillende wijzigingen aan het Energiebesluit definitief worden goedgekeurd. In het verzamelbesluit staan een aantal beslissingen die relevant zijn voor de biogassector:

  • Vastlegging maximale bandingfactor voor groenestroomdossiers in 2024 en 2025
  • Verlaging IRR bij ingrijpende wijziging van biogas-WKK's en bij verlengingsdossiers voor GSC van biogasinstallaties
  • Projectspecifieke categorie voor biomassa-WKK boven 5 MWe

Maximale bandingfactor 2024 en 2025

2024 0,64
2025 0,56

Verlaging IRR

De IRR wordt verlaagd van 8,5% naar 6% voor de berekening van de benodigde steun bij warmte-krachtdossiers bij een ingrijpende wijziging en bij de verlening van de groenestroomdossiers bij bestaande biogasinstallaties met startdatum voor 2013. Deze verlaging gebeurt op basis van de resultaten van een recent onderzoek, uitgevoerd door Trinomics.

Projectspecifieke categorie biomassa-WKK boven 5 MWe

De steun voor fossiele WKK-installaties verdwijnt door de afschaffing van warmtekrachtcertificaten. De bestaande representatieve WKK-projectcategorie ‘andere kwalitatieve WKK’ dreigt daarmee enkel nog van toepassing te zijn voor enkele projecten op hernieuwbare brandstoffen die niet behoren tot de representatieve biogas-projectcategorieën, zoals WKK’s op groene waterstof, biomassa, maar ook biogas. Deze niet-fossiele groep is beperkt en zeer divers, en het zou leiden tot substantiële over- of ondersubsidiëring als daarvoor één bandingfactor zou bepaald worden. Voor dergelijke projecten zal steeds een projectspecifieke bandingfactor worden berekend.

foto: © Yves Bernardi via Pixabay

Datum publicatie