eigen_frontfoto

Langetermijnvisies biomethaan in Europese lidstaten

regatrace

Het Europese H2020-project REGATRACE wil de marktopname van biomethaan versnellen in 13 Europese landen, waaronder België. Als partner van EBA, de Europese Biogas Associatie, is Biogas-E verantwoordelijk voor het opstellen van een langetermijnvisie en roadmap voor biomethaan in België. Deze oefening werd ook voor de overige 12 landen uitgevoerd, waarbij telkens verschillende workshops werden georganiseerd om input te verzamelen. Al deze visies en roadmaps zijn verzameld in één deliverable,die een mooi overzicht van barrières en ontwikkelingskansen geeft in de verschillende Europese landen.

Belangrijkste barrières:

  • gebrek aan internationale handel van biomethaan
  • administratieve druk
  • prijsverschil tussen (goedkope) fossiele brandstoffen en biomethaan (anno 2021)
  • gebrek aan langetermijnvisies zowel op wetgevend als subsidiërend vlak
  • beperkt aantal gasvoerstuigen

Mogelijke opportuniteiten:

  • focus op kringloopeconomie
  • nood aan biomeststoffen
  • toegenomen belang eigen energievoorziening
  • plattelandsontwikkeling
  • BKG-reductie targets

 

logo H2020

 

 

 

foto: © REGATRACE

Datum publicatie