eigen_frontfoto

Actualisatie van bandingfactoren voor biogasprojecten

Foto Bf

Update - Op 28 oktober en 21 december keurden respectievelijk de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement het ontwerpdecreet, dat de actualisatie bevat, definitief goed. Hoe onderstaande wijzigingen in praktijk zullen worden doorgevoerd, dient nu nog concreet te worden vastgelegd.

Momenteel gebeuren er jaarlijks actualisaties van de bandingfactoren voor lopende PV- en windprojecten, en dit op basis van de elektriciteitsprijs. Op 9 september keurde de Vlaamse Regering enkele zaken omtrent de actualisatie van bandingfactoren, die ook de biogassector aanbelangen, voor de tweede maal principieel goed:

  • Uitbreiding van de actualisatie naar onder andere biogasprojecten (cf. projectcategorieën met brandstofkosten).
  • Actualisatie op basis van elektriciteitsopbrengst en overige kosten en/of opbrengsten van ingaande en uitgaande energetische stromen van het project (bv. grondstofprijzen), i.p.v. de eerdere actualisatie enkel op basis van elektriciteitsprijs.

Deze wijzigingen komen er volgens Minister Demir om oversubsidiëring te vermijden. Gelet op de sterk gestegen energieprijzen ziet de Vlaamse Regering het als gerechtvaardigd dat dit geldt voor alle installaties met een startdatum vanaf 1 januari 2013. 

Om aan te tonen tot welke gevolgen het invoeren van de voorgestelde regelgeving zou kunnen leiden voor de sector, werd in samenwerking met het Bio-Energieplatform, COGEN Vlaanderen en Febiga een nota opgesteld. De standpunten werden ook voorgelegd aan het kabinet van Vlaams minister Demir en het VEKA.

 

Foto: © Pixabay

Datum publicatie