eigen_frontfoto

Europees parlement steunt versnelde energietransitie

Europees parlement

Het Europese Parlement stemde op 14 september voor een verhoging van het aandeel hernieuwbare energie in Europa tegen 2030. Met deze beslissing schaart het Parlement zich achter de doelstelling van de Europese Commissie, om de richtlijn hernieuwbare energie (RED II) te herzien en de ambitie te verhogen als onderdeel van het REPowerEU-pakket.

Tegen 2030 moet het aandeel hernieuwbare energie toenemen tot 45%, tegenover het huidige target van 32%. Er zijn specifieke doelstellingen opgenomen voor sectoren zoals transport, gebouwen, warmte- en koudenetten. De transportsector zal bijvoorbeeld extra inspanningen moeten leveren om de broeikasgasintensiteit met 16% te verlagen tegen 2030, waar het target nu momenteel maar 6% bedraagt. Om dit target te behalen kijkt Europa voornamelijk naar een hoger aandeel geavanceerde biobrandstoffen, zoals biomethaan geproduceerd uit afvalstoffen, en hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong, met groene waterstof als bekendste voorbeeld.

Met deze aanpassing en het formuleren van ambitieuze doelstellingen wil Europa sterker inzetten op energie-onafhankelijkheid en fossiele energie sneller uitfaseren.

foto: © Erich Westendarp via Pixabay

Datum publicatie