eigen_frontfoto

Tweede call groene warmte 2022

Warmte

De Vlaamse Overheid lanceert de tweede call groene warmte voor 2022. Deze call is van toepassing voor wie wil investeren in de productie van groene warmte, recuperatie van restwarmte of energie-efficiënte stadsverwarming. De oproep opent op 3 oktober en sluit af op 17 oktober 2022. Er is een budget gereserveerd van 10 miljoen euro. Meer informatie over de call groene warmte: website Biogas-E of raadpleeg de website van het VEKA. In het voorjaar werd reeds een call georganiseerd met een budget van ongeveer 32 miljoen euro.

Relevant voor biogasprojecten: enkel de groenewarmte-installatie komt in aanmerking voor steun, m.a.w. de stookinstallatie die het biogas valoriseert. De productie van het biogas valt niet onder de scope van de call groene warmte.

 

Foto: © Pixabay

 

Datum publicatie